Izstavitev računa – vse na tisk v OST

Od verzije 2019.02 naprej smo v OST pri izstavitvi računov dodali novo funkcijo, da se lahko vsi računi, ne glede na nastavljen način izstavitve na otroku izstavijo na tisk.

Dodelava je bila narejena na željo stranke, ki za primere ekskurzij, ki morajo biti plačane v naprej z gotovino naredijo svoj obračun, ki pa ga ne želijo izstaviti kot e-račun, ampak želijo vsem otrokom izstaviti račun v tiskani obliki. 
Razlog za to je, da ko so se izstavljali e-računi so najprej dijaki plačali v šoli račun, nato pa še starši e-račun in je zaradi tega prišlo do preplačil.

V primeru, da želimo vsem otrokom izstaviti račun v tiskani obliki, ne glede na nastavljen način izstavitve v šifrantu otrok se to uredi na naslednji način:

v tisk/osnutki izberemo kljukico Tisk na tiskalnik ter kljukico Izstavitev računa – vse tiskV tem primeru se ne bojo izstavljali E-računi v e-banko in E-račun v ePoštarja pri otrocih, ki imajo tako nastavljeno ampak se bo za vse otroke natisnil račun v tiskani obliki.

V tem prispevku