Fakturiranje (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Odgovorna oseba izstavljenega eRačuna je tista, ki je zadnja spremenila račun.
 • Uskladili smo vrste računov s pravili, ki veljajo za UBL 2.1 eRačune.
 • Dopolnjeno knjiženje računov v DDVn za 'Prodaja na daljavo VEM'. Knjiženje v DDVc ni podprto, taki računi se ne izvozijo. Dopolnjen je tudi izvoz v XML za miniMAX.
 • Odpravljeno neskladje pri knjiženju računa s koriščenim avansom preko pasivnih časovnih razmejitev, ko se je delila samo razlika.
 • Dodana prepoved brisanja povezanih računov in povezanih vrstic računa.
 • Urejeni lepotni popravki na izpisih.

2021.09.001
 • Dodane nove Oznake DDV za poročanje VEM po 1. 7. 2021.
 • eRačun v eSlog 2.0 formatu smo dopolnili z:
  • GLN lokacijami prodajalca, kupca in dostavnega mesta in omogočili vpis zapis datuma pri vseh referenčnih dokumentih (dosedaj je bil možen samo pri referenci na predhodni račun)
  • veznimi podatki na vrsticah računa:
   • Številka in datum naročila na povezani vrstici
   • Številka in datum dobavnice na povezani vrstici
   • GLN dostavnega mesta iz glave dobavnice na povezani vrstici. Izpolnjuje se samo v primeru, da ima lokacija GLN izpolnjen.
   • Kupčeva šifra artikla
 • Odpravljena težava pri označbi računov, pri knjiženju v DDVn kot popravek, v primeru masovne obdelave.


2021.08.001
 • Dopolnjena priprava eRačun-FINA vezano na novo validacijo: BT-21 Šifra predmeta (naslova) napomene.


2021.07.001
 • Urejen prepis podatkov na nove privzete Saop qrd vzorce računov in predračunov. S tem je odpravljena težava pri pripravi eRačunov oz. izstavitvi dokumentov, kjer so bili definirani privzeti Saop izpisi, ki jih nadomeščajo novejši.

2021.06.002
 • Na vnosnem oknu računa je izboljšana uporabniška izkušnja:
  • V primeru, da obstajajo odprti avansi za stranko plačnika, se napis na gumbu obarva zeleno.
  • V primeru, da obstajajo predplačila za stranko plačnika, se napis na gumbu obarva zeleno.
  • Na računu je enostavno vidno koriščeno predplačilo. Besedilo na gumbu Predplačila se prikaže krepko (Bold).
  • Na računu je enostavno vidno ali ima račun obroke. Besedilo na gumbu Obroki se prikaže krepko (Bold).
 • Izločeni so starejši vzorci izpisov računov in predračunov.
 • Na vzorčnih izpisih so prikazani podatki o predplačilih, ko ti obstajajo.
 • Predplačila se upoštevajo tudi pri eRačunih UBL za HR in RS.
 • Po novem se Rabat v znesku za tip Maloprodaja upošteva z DDV.
 • Pri izstavitvi računa / predračuna PDF po e-pošti smo omogočili dodajanje prilog iz pripetega fascikla.
 • Pri izstavitvi računa / predračuna v obliki eRačuna se ne kontrolira več davčne številke, matične številke in TRR za prejemnika računa.
 • Odpravljena težava pri knjiženju v DDVc za primere ko obstaja licenca tudi za DDVn in ni še dosežen datum prehoda na DDVn.
 • Odpravljena težava pri knjiženju v blagajniško poslovanje (BP) v primeru, ko račun ni bil označen kot gotovinski.
 • Knjiženje v BP je omogočeno samo za knjige računov, ki se davčno potrjujejo.

2021.06.001
 • Priprava osnutkov eRačunov za spletno banko upošteva nastavitev, da je končni prejemnik v bizBOX-u.
 • ESlog 2.0 dopolnjen z zneski ddv za Obrnjeno davčno stopnjo (76a člen).
 • Dodana je možnost uporabe koriščen avans brez izstavitve avansnega računa. Velja za primere, ko po ZDDV ni potrebe po avansnem računu.
 • Odpravljena težava pri HR fiskalizaciji računov, za račune, ki imajo artikle s povratno naknado.


2021.05.001
 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.


2021.04.001
 • Pri knjiženju iz aplikacij NDK, TDR, SER in DN se v Veze zapiše "Vrsta dokumenta" kot Dobavnica in označi še kljukica eRačun.

2021.03.001
 • Dopolnjena priprava finančnega dobropisa v primeru avansnih postavk. Po novem se avansne vrstice prepišejo kot take in tudi ustrezno povežejo za nadaljnje obdelave.
 • Pri knjiženju v dvostavno knjigovodstvo (DK) se v povezane knjižbe zapiše "Dogodek DK za zapiranje", ne pa splošen.
 • Dopolnitve priprave e-sloga 2.0
  • Za prenos preko ZZI na HR za podatek EndpointID, kamor se po novem vpiše davčna številka brez predpone HR
  • Odpravljeno neskladje izračunanega DDV v zbirnih podatkih po stopnjah
 • V računih in predračunih smo omogočili pripravo osnutkov in izstavljanje dokumentov preko ponudnika Moj-eRačun (RS).
 • Pri eRačunih v obliki UBL 2.1 po evropskih normativih polnimo značko TaxPointDate.

2021.02.001
 • V odvisne stroške prodaje se lahko poveže vse skladiščne izdaje razen tistih, ki so bile fakturirane.
 • Izstavljene račune v eSlog 2.0 smo uredili tako, da se validirajo po europskih pravilih (BR EN 16931). Poleg tega smo v pripravljeni eSlog dodali še naslednje podatke: Datum nastanka obveznosti za DDV (BT-7), Elektronski naslov prodajalca (BT-34), Elektronski naslov kupca (BT-49) in Opis postavke (BT-154). Elektronska naslova kupca in prodajalca omogočata tudi izmenjavo preko ZZI na Hrvaško.
 • Sprememba naziva izbora v spustnem meniju iz Dopolnitev računa v Dopolnitev dokumenta.
 • V primeru, ko je Fakturiranje povezano na Dvostavno knjigovodstvo so v preglednici računov in predračunov na voljo novi stolpci »Status plačila«, »Plačan znesek« in »Datum statusa plačila«, ki prikazujejo podatke o plačilu posameznega dokumenta. Stolpec »Status plačila« je prikazan z indikatorjem, ki je ob kliku nanj tudi ustrezno poimenovan. Podatki so na voljo le za dokumente od leta 2021 dalje in nameščeno ustrezno verzijo.
 • Odpravljena težava pri Izvozu XML VOD za primer neizpolnjenih podatkov Temeljnica in Dogodek DK.

2021.01.001


V tem prispevku