Priprava zbirnega računa v negotovinski prodaji

V negotovinski prodaji lahko naredimo zbirni račun.

V Trgovini na drobno preko negotovinske prodaje lahko izstavljamo posamezne ali zbirne račune v Faturiranje. Dobavnice morajo imeti isto stranko.Preden izberemo gumb 'Knjiži v FAK' ali Alt+F, moramo poskrbeti, da je fokus izven seznama dobavnic (kliknemo v eno izmed zgornjih polj – nad tabelo). 

Ko izberem gubm 'Knjiži v FAK', se nam pojavi opozorilo, da bo program izvedel prenos v fakturiranje. Nadaljujemo z gumbom Da ali Alt+D.Odpre se nam okno, v katerem izberemo, katere dobavnice bomo prenesli v fakuturiranje:

 • Številka dobavnice - v tej vrstici se omejimo, za katere dobavnice bomo izdelali račune (posamezne dobavnice lahko izberemo tudi iz preglednice, na gumbu 'Izbor iz preglednice' ali Alt+B) 
 • Datum – dobavnice lahko omejimo po datumu 
 • Način fakturiranja – izberemo samo dobavnice strank, katere imajo vnesene določene načine fakturiranja v nastavitvah strank (na primer: tedensko, mesečno, …) 
 • Stranka – dobavnice omejimo samo za določene stranke 
 • Stroškovno mesto – dobavnice omejimo na določena stroškovna mesta 
 • Stroškovni nosilec – dobavnice omejimo na določene stroškovne nosilce 
 • Analitika – dobavnice omejimo na določene analitike 
 • Kljukica pri 'Zbirne fakture' pomeni, da nam bo za isto stranko izdelal en Račun. 
  • Naslednje 4 kljukice: stroškovno mesto, stroškovni nosilec, analitika in referent v kolikorje obkjukano sistem izdela ločene račune glede na izbrane kljukice! 
 • Kljukica pri 'Skupaj v vrstice z enakimi podatki' pomeni, da nam bo artikle, kateri se večkrat ponavljajo na dobavnici ali se ponavljajo na različnih dobavnicah, na računu zapisal v eno vrstico. Če želite, da so na računu vidne vse dobavnice, te kljukice ne sme biti (odsvetujemo uporabo te kljukice).

Nato izberemo še knjigo računov in datum računa ter izberemo gumb Potrdi ali Alt+P. Program nas obvesti o številkah kreiranih računov.Na računu je razvidno, kateri artikli so na keterih dobavnicah. Dobavnica N-10/2014 ni vidna, ker smo izbrali 'Skupaj v vrstice z enakimi podatki' in je združena z dobavnico N-6/2014, ker vsebuje isti artikel. Če tega ne bi izbrali, bi bila vsaka vrstica posebej.Datum valute pri zbrirnih računih vedno predlaga iz nastavitev stranke, ker imajo različne dobavnice lahko različne datume valute.

V tem prispevku