Potni nalogi (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Omogočeno je dodajanje fasciklov ter dodajanje dokumentov v fascikel potnega naloga.
 • V primeru elektronskega potrjevanja potnih nalogov, se v potrjevanje kot priloga potnemu nalogu, prenašajo tudi vsi dokumenti, vloženi v fascikel.
2022.13.002
 • Urejeno zaokroževanje pri izračunu cen goriva.
 • Urejeno kopiranje podatka Dodatni opis relacije v primeru kopiranja potnega naloga.
2022.12.001
 • Omogočen varnostni sistem po zavihkih potnega naloga: Analitike in opombe, Obračun, Evidenčni stroški, Poročilo.
 • Na izpisu Poročilo o opravljeni službeni poti je iz vzorca umaknjeno sklicevanje na spletno stran Najdi.si.
2022.11.001
 • Onemogočena izbira delovnega mesta v šifrantu zaposlenih, če ima zaposleni vpisane podatke razporeditve na več DM. V tem primeru vnos delovnega mesta ni obvezen.
2022.09.001
 • Omogočena izbira Najetega vozila v polju Odobravam uporabo.
2022.08.001
 • Urejeno je predlaganje številke prvega potnega naloga ob prehodu na novo leto.
2022.01.001
 • Dopolnitev izračuna dnevnice od 6 do 8 ur za javni sektor
2021.11.001
 • Odpravljena težava z zaokroževanjem zneska nad uredbo
2021.10.001
Prenos v DK
 • Odpravljena težava: pri nekaterih načinih priprave podatkov za DK se pri prenosu statusi nalogov niso ažurirali

2021.05.001


V tem prispevku