Registracija časa (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Omogočena je izbira posameznih zaposlenih na izpisih (Dogodki zaobdobje, Saldo za obdobje).
2021.11.01
 • Odpravljena težava samodejnega zapisa popoldanskega zapisa časa na fiksnem urniku.
 • Odpravljena težava na desnem kliku pri dodajanju dogodka, v primeru spreminjanja šifranta dogodkov.
 • Dopolnjen pripomoček za dodajanje preteklih državnih praznikov.
 • Dopolnjen pripomoček za uvoz vseh odsotnosti.

2021.10.001
 • Odpravljena težava z delovanjem programa v primeru večjega števila nazivov povezanih s skupno registracijo.
 • Urejen izračun salda ur v primeru dni, ki so označeni kot praznik in delovnik.
 • Na dogodkih zaposlenega ter na desnem kliku za izbrani dan je dodan gumb za brisanje vseh dogodkov v dnevu, ki se imenuje »Izbriši vse dogodke v dnevu«. 
  • Gumb je neaktiven v primeru, ko obstaja datum prenosa v EP ali ko je zaposleni Pregledovalec. 
 • V izbiri lokacije so ponujene samo lokacije, ki so vpisane na stranki uporabnika.
 • Pripravljen pripomoček za uvoz preteklih praznikov.

2021.09.001
 • Urejeno je zaključevanje obračuna ur:
  • Ko se izvede prenos v EP, se avtomatsko prenesejo vsi zapisi; nezaključeni zapisi se avtomatsko zaključijo in prenesejo.
  • Zaključijo se samo prikazani zapisi.
  • Ob zaključku obračuna ur ali ob zaključku obračuna in prenosu v EP se zabeleži datum ter kdo je zaključil. 
  • Ko obstaja datum zaključka ali ko obstajata datuma zaključka in datum prenosa v EP, je onemogočeno Dodajanje, Popravljanje in Brisanje zapisa.
  • Gumb "Odkleni vse prikazane" je onemogočen v primeru, ko imajo vsi zapisi v preglednici prikazanih zaposlenih zapisan datum prenosa v EP. Dostop do gumba ima Administrator. Onemogočeni sta tudi izbiri "Zaključi obračun ur zaposlenega" ter "Odkleni obračun ur zaposlenega" na posameznem zaposlenem. 
  • Gumb "Odkleni vse prikazane" je omogočen v primeru, ko v preglednici obstaja zapis, ki nima zapisanega datuma prenosa v EP. Prav tako pa je na tem zapisu omogočena izbira "Odkleni obračun ur zaposlenega".
 • V preglednici zaposlenih v registraciji časa se ob dvokliku na zaposlenem prikažejo podatki o dopustu in koriščenju ur, ki so še na razpolago.

2021.06.001
 • Urejen uvoz vseh odsotnosti v primeru praznikov.
 • Urejen uvoz eBOL s kombinacijo zadržanosti za polni in krajši delovni čas.
 • Urejen izračun salda ur v primeru dogodkov na praznik. V saldo ur se všteva samo redno delo oziroma drugi dogodki, ki so povezani z isto vrsto obračuna, s katero je povezan dogodek redno delo.
 • V primeru dokler nimamo zabeleženega odhoda je omogočen izračun saldo ur do vključno prejšnjega dne.

2021.05.001
 • Odpravljena je napaka pri zaključevanju obračuna ur.

2021.04.001
 • Dopolnitev Izpisa prikaza salda ur, pri čemer se na dnu izpisa prikaže okno, ki vsebuje vse dogodke in saldo ur vsakega dogodka, za določeno obdobje.

2021.02.001
Dodan je nov način upoštevanja časa priprave na delo, pri katerem se čas priprave na delo upošteva za prvi in zadnji dogodek ter za vse dogodke vmes.2021.01.003


V tem prispevku