Blagajniško poslovanje (zgodovina različic)

NovostVerzija
  • Knjiženje - Vnos novega prejemka, izdatka: spremenjena je kontrola blagajne na število dni (Dovoljeno dni) in datumom novega dokumenta. Najprej program preveri ali je datum novega dokumenta manjši od zadnjega datuma dnevnika. Druga kontrola je glede na: sistemski datum + -  Dovoljeno dni. Če je to število dni večje (ali manjše) od Dovoljeno dni glede na sistemski datum, se ne dovoli vnos.

2023.01.002
  • Spremenjena je kontrola glede datumskih meja in sicer se kontrola na vnosu novega dokumenta izvaja glede na zadnji dokument in ne na zadnji dnevnik.
  • Izpis dnevnika - odpravljena je težava pri izpisu Prejšnjega salda v primeru prvega dnevnika v novem letu.

2023.01.001
  • Knjiženje - Izpis dnevnika: Odpravljena je težava pri izpisu dnevnika za domačo ali devizno blagajno v sklopu Prejšnji saldo, ki se ni izpisal, če smo imeli začetno stanje ali promet v preteklih letih.
  • Knjiženje - Po potrditvi veznega dokumenta se na devizni blagajni predlaga devizni znesek izbrane postavke.
  • Knjiženje - Dopolnjen je prikaz salda blagajne. Če je bil zadnji promet blagajne v predhodnem letu, se po izboru novega leta prikaže saldo zadnjega dnevnika blagajne. Zapišejo se podatki: Zaključeno, Št. dnevnika, Saldo, Tekoči saldo in Denarna enota. Dodan je naziv "Denarna enota:". Denarna enota je iz zadnjega dnevnika in ne več iz nastavitve Blagajne. Če v novem letu dodamo dokument, dnevnika še ni za ta dokument, se promet upošteva v sklopu Tekoči saldo. 
  • Zaposleni: Vzpostavlje je nov ključ za varnostni sistem: BP - Meni, Ostali šifranti - Zaposleni - prepoved prikaza stalnega, začasnega bivališča. Osnovna je prepoved. V tem primeru ni prikazan naziv stalnega in začasnega bivališča zaposlenega na Popravi zapis - preglednica Zaposleni in na izpisu Zaposleni.

2022.18.001

Knjiženje - gumb Izvoz - Priprava podatkov za glavno knjigo

Ponovno omogočen izvoz v xml datoteko za program  Minimax.


2022.03.001

Knjiženje - gumb Tiskaj - Dnevnik/Kontrolni dnevnik

Urejen prikaz veznega dokumenta za primere, ko so zapisi knjiženi iz modula TDR.


2021.17.001
V tem prispevku