Kontrola polja dokument

Trgovina na drobno – kontrola polja dokument

V šifrantih modula trgovine na drobno si lahko nastavite kontrolo nad poljem dokument, da vas lahko program nadzira nad morebitnim ponavljanjem prevzema s kontrolo nad vnosom v polje dokument. 

Delovanje je na dokumentih prejema in vračil nova nastavitev »Kontrola polja Dokument«. Če je to potrjeno, potem ob potrditvi program preveri prometne podatke. Če že obstaja enak podatek na katerem drugem prejemu, program izpiše opozorilo in ne dovoli nadaljevanja ter nas vrne v vnosno polje. Enako delovanje tudi na predprejemih, s tem, da se tam preverja prometne podatke predprejemov!

Nastavitev delovanja vklopite na vrsti prometa s kljukico: Kontrola polja DokumentV primeru, ko to imamo označeno, se nam ob vnosu že obstoječe vrednosti v polje pojavi obvestilo in brez spremembe polja dokument ne moremo nadaljevati. Funkcionalnost je namenjena preprečevanju podvojenosti vnosa. 

V kolikor bi morali dva različna dokumenta zabeležiti na enako vrednost za polje Dokument predlagamo, da si omislite še dalje kakšne podatke, da se zazna razlika ali pa odklopite nastavitev kontrole na sami vrsti prometa.


V tem prispevku