Sestavnica / kalkulacija na vrstici naročila kupca

Modul VRP (Večnivojski razpis proizvodje) je bil zasnovan za obvladovanje ponovljive serijske proizvodnje, kjer se na artiklu izdelka vnaprej definira materialna sestavnica. Kljub temu, nam opisana funkcionalnost omogoča obvladovanje naročniške proizvodnje, kjer se sestavnica prilagodi konkretnemu poslu in jo definiramo na vrstici naročila kupca.


Komu je pripomoček namenjen

Pripomoček je namenjen strankam, ki bi rade na nivoju naročila kupca definirale sestavo izdelka in na podlagi vrednosti sestavih kreirale ceno izdelka.

Primer uporabe:

Na podlagi standardnih komponent sestavimo izdelek . Čeprav izhajamo iz standardne materialne sestavnice izdelka, ima vsak posel drugačno kombinacijo standardnih komponent. Cena izdelka ne more biti vnaprej določena, saj je odvisna od vgrajenih komponent, katerih cena je vnaprej definirana na ceniku stranke.

Izvedba pripomočka

Pripomoček se nahaja na okenskem vnosu vrstice preko gumba «Sestavnica / kalkulacija«.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Odpre se nam novo okno, ki združuje podatke iz materialne sestavnice artikla (če je ta definirana) in prodajne pogoje posameznih sestavin. Iz materialne sestavnice so prikazane le aktivne le sestavine (nimajo vnesenega konca veljavnosti). Cenik in skupina za popuste se ponujata iz glave naročila kupca, možno pa jih je zamenjati (na vrhu okna). V preglednici je možno ročno vnesti/popraviti vse stolpce, ki imajo ikono svinčnika .  Spremembe v tem oknu ne bodo vplivale na šifrant (artikli, ceniki, popusti), ampak bodo ohranjene le na vrstici naročila.

Graphical user interface, application

Description automatically generated


Opis gumbov na maski sestavnica / kalkulacija

 - čarovnik za uvoz materialne sestavnice iz zunanje datoteke

 - brisanje sestavine na kateri se nahaja fokus (modra vrstica oz. označena z  na začetku vrstice)

↓ - Puščica dol (navigacijska tipka na tipkovnici) omogoča vnos nove vrstice

 - Šifrant artikla preko katerega lahko vnesemo/zamenjamo sestavino

 - po zaprtju okna se skupna vrednost sestavin prenese v ceno vrstice naročila.

 - pripomoček za zamenjavo vrstnega reda vrstic (pomembno pri tiskanju sestavnice na naročilu)

 - brisanje vseh pozicij sestavnice. Če želimo spet naložiti podatke iz materialne sestavnice, celotno sestavnico pobrišemo in ponovno odpremo okno Sestavnica / kalkulacija. 

 - povrnitev cen in popustov glede na cenik ter skupino za popuste definirano na vrhu okna.


Za potrebe izpisovanja sestavnice na vrstici naročila kupca obstaja izpis »Naročilo s sestavnico«. Na izpisu so prikazane le količine sestavin, ne pa tudi cene. Za prikaz cen je potrebno izpis dodatno prilagoditi željam stranke.

Table

Description automatically generated

Po prenosu vrstice naročila v delovni nalog (VRP) se na delovnem nalogu vedno upošteva materialna sestavnica iz vrstice naročila (ne iz šifranta artikla).

V tem prispevku