Drugi osebni prejemki (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Obrazci REK-O 
  • Urejeno poročanje podatka Prevoz manj kot 500 km v privatne namene v bonitetah.
 • OLAP analiza podatkov za DK - sprememba prikaza datuma knjiženja - prikazujemo ga v formatu dd.mm.yyyy
 • OLAP analiza podatkov za PP - sprememba prikaza datuma knjiženja - prikazujemo ga v formatu dd.mm.yyyy
2023.03.001
 • Odpravljena težava pri prenosu e-mail naslovov zavezancev pri prenosu v dohodnino.
2023.01.002
 • Obrazec REK-O:
  • Urejena priprava REK-O obrazca v primeru povezave na program Obračun storitev (OST) - omogočena je priprava analitičnega dela REK-O  obrazca z davčno številko ter imenom dijaka.
  • Odpravljena težava z dostopom do ikon za pripravo REK-O obrazca (varnostni sistem).
  • V polje Čas priprave REK obrazcev se polni čas priprave REK-O obrazca.
  • Zamenjava besedila na Šifri REK B06c in B06č.
 • Urejeno osveževanje polja Obračun zaključen.
2023.01.001
 • Obrazci REK-O
  • Odpravljena težava pri pripravi REK-O obrazca v primeru obračuna poslovodenja z boniteto.
2022.18.006
 • Obrazci REK-O
  • Odpravljena težava s pripravo oznake davčnega zavezanca (npr. pri oddaji REK-O za poslovodenje, v primeru neuspešnega prenosa na eDavke in opozorila "Izbrani zavezanec ne predstavlja zavezanca z davčno številko (99999999) in tipom (SP) ali (PO)."
  • Urejena priprava obrazca v primeru, ko stranka uporabnika nima vpisane poštne številke.
2022.18.005
 • Omogočena priprava in oddaja obrazca REK-O.
 • Urejena uporaba šifranta katastrskih občine.
 • V Šifrant strank dodano polje Zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2.
2022.18.001
 • Na vrstico obračuna je dodano polje Število pogodbenikov v obračunu.
 • V Analizo obračunov je dodano polje Števec.
2022.17.001
 • Omogočena izbira šifer od B06 do B06e na vrstah izplačil, ki se poročajo v analitične podatke obrazca REK-1 ter urejena oddaja obrazca REK-1 s temi podatki na eDavke.
2022.15.001
 • Vnosno polje katastrska občina na pogodbah in vrsticah obračuna se je podaljšalo na 100 znakov. 
 • Vnosno polje številka stavbe na pogodbah in vrsticah obračuna se je skrajšalo na 20 znakov. 
 • Urejeno pravilno zaokroževanje posebnega davka.
 • Na uvozu podatkov v obračun DOP s čarovnikom je dodano opozorilo, da so podatki preneseni.
2022.12.001
 • Urejen naziv pogodbenika v OLAP analizi obračunov
2022.09.001
 • Pri uvozu pogodb s čarovnikom se na pogodbo zapiše prvi aktiven TRR
2021.06.001
 • Prenovljena forma za vnos izplačila.
2021.01.001


V tem prispevku