Drugi osebni prejemki (zgodovina različic)

NovostVerzija
  • Vnosno polje katastrska občina na pogodbah in vrsticah obračuna se je podaljšalo na 100 znakov. 
  • Vnosno polje številka stavbe na pogodbah in vrsticah obračuna se je skrajšalo na 20 znakov. 
  • Urejeno pravilno zaokroževanje posebnega davka.
  • Na uvozu podatkov v obračun DOP s čarovnikom je dodano opozorilo, da so podatki preneseni.
2022.12.001
  • Urejen naziv pogodbenika v OLAP analizi obračunov
2022.09.001
  • Pri uvozu pogodb s čarovnikom se na pogodbo zapiše prvi aktiven TRR
2021.06.001
  • Prenovljena forma za vnos izplačila.
2021.01.001


V tem prispevku