Katastrske občine

V šifrant si lahko vnesemo katastrske občine, katere potrebujemo za vnos na osnovna sredstva.V tem prispevku