Delovni nalogi (zgodovina različic)

  Opis novosti  Verzija
 • Izpisi – analiza delovnih nalogov; dodana nova dimenzija »Skupina artikla«, ki se nanaša na artikle zavihka »Material in storitve«.
2021.13.001
 • Na preglednico delovnih nalogov smo vključili filtriranje po lastnostih po meri:
  • V nastavitvah programa smo na zavihek »Splošno« dodali možnost izbire do 5 lastnosti po meri, ki se vključijo na preglednico delovnih nalogov. Lastnosti je potrebno na preglednico vključiti preko funkcije »izbita stolpcev«.
  • Nad preglednico delovnih nalogov je dodan filter »Lastnosti po meri« preko katerega lahko izberemo lastnost in vrednost lastnosti po kateri sortiramo zapise v preglednici delovnih nalogov.
2021.10.001
 • Izpisi – Analiza delovnih nalogov; na analizo delovnih nalogov smo kot dimenzijo dodali tudi lastnosti po meri delovnih nalogov. V šifrantu lastnosti po meri lahko označimo do 10 lastnosti, ki se vključujejo na analize delovnih nalogov. Pri pripravi analize imamo posebno nastavitev za vklop lastnosti v analizo.

2021.09.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovni nalog smo dodali podatek naslov dostave, ki ga lahko vpišemo ročno, izberemo iz seznama lokacij stranke delovnega naloga oziroma se predlaga, kot privzeta lokacija, če je tako na stranki določeno.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovni nalog smo dodali podatek datum pričetka, ki predstavlja datum na katerega naj bi se pričela dela delovnega naloga.
 • Lastnosti po meri – vpeljali smo sistem lastnosti po meri na delovnih nalogih:
  • Na knjigo delovnih nalogov smo dodali nov zavihek »Lastnosti po meri« v katerega lahko vpišemo seznam lastnosti po meri, ki se bodo dodelile delovnemu nalogu. Lastnostim lahko predpišemo tudi vrednosti.
  • Na knjigah delovnih nalogov smo v izvoz/uvoz šifranta dodali tudi možnost izvoza/uvoza lastnosti po meri.
  • Na delovnem nalogu je dodan nov zavihek »Lastnosti po meri«, ki se izpolni z prednastavljenimi lastnostmi definiranimi na knjigi delovnih nalogov.
  • V primeru kopiranja delovnih nalogov se lastnosti po meri (seznam in vrednosti) prenesejo iz izvornega delovnega naloga na kopiran delovni nalog.
2021.08.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »Material in storitve« se vrstice z artikli katerim se ne vodi zaloga, ne barvajo več rdeče.
 • API metode: 
  • Odpravljene težave pri vpisovanju vrstic »material in storitve« preko API metode ModifyProjectWorkOrderDetails, ko se vpisanim vrsticam ni dodeljevala lastna cena. 
  • Odpravljene težave pri knjiženju delovnega naloga v izdajo preko metode ProcessingProjectWorkOrder, ko se je izdaja sicer izdelala ni pa bila zabeležena na posamezni vrstici »material in storitve«.
2021.06.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri knjiženju izdaje materialov delovnega naloga je dodana kontrola nad vpisom serij. V kolikor je za določen material (artikel) zaloga vodena po serijah, potem se zahteva vpis serije pred knjiženjem izdaje.
2021.04.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; delovanje preglednice »Artikli – izbor – vnos količin« (F5) tudi v primeru, ko ni licence za program dobavitelji in kupci.
 • Knjiženje – delovni nalogi; uredili prikaz podatka o dolgu strank tudi, ko je le-ta na novo dodana preko »spleta«.
 • Knjiženje – delovni nalogi – polje »opozorilo« ostane na svojem mestu tudi ob spremembi velikosti okna za vnos delovnega naloga.
2021.01.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; delovnega naloga, ki je nastal s prenosom iz naročila kupca, se ne more več brisati.
2020.14.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; v glavo delovnega naloga sta dodana dva nova podatka:
  • Opozorilo; vklop opozorila vrstico z delovnim nalogom v preglednici nalogov obarva rumeno. Podatek je dodan kot stolpec tudi na preglednici delovnih nalogov, dodano je filtriranje po statusu »opozorilo«.
  • Spremembe – dodan vpogled (gumb) v sistemska obvestila o spremembah na delovnem nalogu. 
2020.13.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na polju »serija« na zavihku »material in storitve« lahko preko funkcijske tipke F8 izbiramo serije z zalogo.
2020.11.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri vpisu novega delovnega naloga z izdelkom, ki vsebuje sestavnico je na zavihku »Material in storitve« gumb »Prenos sestavnice« aktiven takoj in ne šele, ko je delovni nalog potrjen (shranjen).
2020.10.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; za predlaganje prodajnih cen na zavihku »material in storitve« se sedaj uporablja enaka programska funkcija kot na vseh ostalih programih iCentra. Enako tudi AI metoda ModifyProjectWorkOrderDetails.
2020.09.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; kopiranje delovnih nalogov omogoča tudi kopiranje v nižje letnice.
2020.05.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; odpravljene težave pri izstavitvi računa na podlagi delovnega naloga.
2020.02.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; polje »dokument« zaključenega (knjiženega) delovnega naloga se sedaj lahko spreminja na enak način, kot polja analitik glede na obstoječ varnostni sistema za spreminjanje analitik zaključenega delovnega naloga.
 • API metode:
  • GetProjectWorker – metoda za pridobivanje podatkov seznama delavcev.
  • GetProjectMachine – metoda za pridobivanje podatkov seznama strojev.
2020.01.001
V tem prispevku