E-kompenzacije

Obdelava E-kompenzacije omogoča pripravo obveznosti za prijavo v večstransko kompenzacijo v sistem www.eKompenzacije.com. Po pripravi datoteke se lahko le-to na spletni strani www.eKompenzacije.com uvozi v sistem.

Obdelava se nahaja v Dnevne obdelave – Kompenzacije – E-kompenzacije. Kompenzacije pripravljamo enkrat mesečno.

Ko odpremo E-kompenzacije se nam prikaže okno z vsemi kompenzacijami katere imamo pripravljene. Ko prvič odpremo obdelavo je preglednica kompenzacij prazna.Z gumbom vnesi zapis  se nam odpre spodnje vnosno okno za pripravo kompenzacije. Obveznosti:

  • Neobvezni (prostovoljni) – če pripravljamo e-kompenzacijo polje označimo s kljukico. V primeru kljukice v tej izbiri program ne upošteva tipov kompenzacij, ki so značilni za prijavo na AJPES. 
  • Do datuma pobota – vnos podatka v to polje je obvezen. Vnesemo datum, ko se bo na E-kompenzacijah izvajala kompenzacija. 
  • Od datuma zapadlosti…doče želimo, se lahko še dodatno omejimo glede datumov zapadlosti 
  • Konto – vpišemo konto za katerega želimo pripraviti obveznosti, ki jih prijavljamo na E-kompenzacije, če obveznosti pripravljamo za več kontov kliknemo na ikono Izbrano po tabeli. Odpre se nam okno, kjer izberemo konte. Konte izberemo s klikom miške v kvadratek v koloni Uporabljeno.

 

Ko označimo vse konte izbiro potrdimo s klikom na gumb potrdi in se vrnemo v predhodno preglednico. Na preglednici se nam poleg ikone  izpiše z modro barvo Izbrano po tabeli, kar pomeni da imamo konte za pripravo e-kompenzacij izbrane po tabeli, ter na vnosnem oknu nimamo izpisanega konta (kot prikazuje spodnja slika). 

  • Dobavitelj - s klikom na ikono  (Izbrano po tabeli) se nam odpre okno, kjer izberemo dobavitelje za pripravo e-kompenzacij. V preglednici nam program ponudi vse dobavitelje, ki imajo saldo. Dobavitelje  izberemo s klikom miške v kvadratek v koloni Uporabljeno. 

Ko smo izbrali konte in dobavitelje s klikom na gumb Prikaži se nam v preglednici prikažejo odprti dokumenti izbranih kontov in dobaviteljev.

Rdeče obarvane vrstice nas opozarjajo, da so v šifrantu strank vneseni pomanjkljivi podatki za pripravo e-kompenzacij -  manjka davčna številka stranke. Podatke v šifrantu strank ustrezno dopolnimo in nadaljujemo s pripravo e-kompenzacij.Dokumente, ki jih želimo pripraviti za pošiljanje, z levim dvoklikom miške ali s preslednico na tipkovnici označimo v polju Ozn. Izbranemu (označenemu) dokumentu se izpolnijo polja Prijavljeni znesek , Šifra konta in dokument.Če želimo izbrati vse dokumente ki jih imamo na preglednici, pod preglednico kliknemo na ''Potrdi vse'', program nam bo avtomatsko označil vse dokumente, če želimo izbor preklicati kliknemo na ''Opusti vse''.

Ko izberemo vse dokumente za katere želimo pripraviti in poslati e-kompenzacije kliknemo na gumb Potrdi v spodjem desnem kotu okna in program nam bo zapisal vrstico v preglednico vseh e-kompenzacij.Pripravljeno izbrano kompenzacijo s klikom na ikono za Izvoz , izvozimo v novo ali obstoječo mapo. Izvozila se nam bo s puščico označena kompenzacija, kompenzacija na kateri smo postavljeni. Ko izberemo mapo v katero bomo pripravljeno e-kompenzacijo izvozili pritisnemo na gumb potrdi.
(Vpis kroga in oznaka ali Iz polja Dokument ali Iz polja Opis uporabljamo ko pripravljamo datoteko za E-pobot).
Program nas po končanem izvozu obvesti, »Priprava datotek z obveznostmi je končana. Želite nadaljevati na www.ekompenzacije.com?«, e-kompenzacija  v stolpcu Status prijavljen in v stolpcu Neobvezni dobi kljukico.

E-kompenzacije se pripravlja enkrat mesečno. E-kompenzacijo se lahko pripravi le enkrat na dan, sicer če želimo pripraviti še drugo kompenzacijo nas program opozori, kot prikazuje spodnja slika.

V tem prispevku