Knjiga prejetih računov (zgodovina različic)

NovostVerzija
  • Prejeti račun - Zavihek Knjiženje - Opis vknjižbe - razširjena je možnost predlaganja opisa vknjižbe. Poleg originalne številke lahko v nastavitvah PRAC nastavimo še druga predlaganja.
  • Prejeti račun - Opomba - v primeru, ko v potrjevanju naredimo masovno zavrnitev računov, se komentar, vpisan ob zavrnitvi prenese na račun
  • Uvoz e-računov - dopolnjeno polnjenje zneskov - po potrebi se polni tudi Skupini znesek z DDV

2021.02.001
  • e-poštar: v čakalno vrsto e-poštarja je dodan stolpec Datum opravljanja storitve, ki se polni iz e-računa
  • Pošiljanje računa v plačilni promet: dopolnjena revizjska sled in pošiljanje podatkov v PP
  • Povezava PRAC-MSP: odpravljena napaka, ki se je pojavila v preglednici prejemov, ko smo želeli izbrati za povezavo prejem iz preteklega leta

2021.01.001


V tem prispevku