Predvidene storitve

V programu OST uporabljamo predvidene storitve za storitve, katere se pri učencih ponavljajo vsak mesec. Lahko pa jih uporabimo tudi pri storitvah, ki se pojavijo v posameznih razredih občasno (primer šola v naravi, izlet,…). Predvideno storitev posameznemu razredu pripravimo na naslednji način. V programu OST v šifrantih izberemo Predvidene storitve.Nato izberemo enoto v kateri je skupina/razred kateri bomo dodali predvideno storitev.Izberemo še skupine/razred.Tukaj izberemo Avtomatično popravljanje po skupinah.Vnesemo šifro skupine in šifro storitve ter izberemo gumb Dodajanje. Vsem učencem, ki so v vneseni skupini se bo dodala izbrana storitev. 
Ko bomo pripravljali obračun ter pri pripravi obračuna izbrali Priprava s storitvami se bodo v obračunu pripravili tudi podatki iz predvidenih storitev.
Kot smo že omenili so v predvidenih storitvah storitve ki se v obračunih ponavljajo vsak mesec. Storitve, ki se ne ponavljajo, temveč smo jo dodali samo za en mesec (šola v naravi, izlet), pa je potrebno po zaključenem obračunu, oziroma pred naslednjim obračunom izbrisati iz predvidenih storitev. Če jih ne izbrišemo nam jih bo upoštevalo tudi pri naslednjem obračunu.
Posamezno storitev brišemo iz predvidenih storitev na isti način kot smo dodali novo.Pri Avtomatičnem popravljanju po skupinah pa izberemo Brisanje in v izbrani skupini/razredu se bodo vse storitve ki smo jih izbrali pobrisale. 

V tem prispevku