Materialno skladiščno poslovanje (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Knjiženje – predprejemi; v primeru povezave programa MSP s programom VRP se lahko podatek »delovni nalog« na predprejemu vpiše preko izbire delovnega naloga iz preglednice delovnega naloga preko novega gumba »DN iz VRP«.
 • na inventurah smo omejili urejanje popisnih list na skladiščih, ki so pod pristojnostjo WMS
 • odpravljena težava s prikazom obvestila o neizvedenem prehodu v novo leto
 • odpravljena težava s postavitvijo fokusa pri urejanju dejanskih količin na popisnih listah inventure
2021.13.001
 • odpravljena težava, ko je pri uvozu vrstic predprejema iz eRačuna, novim artiklom dalo mersko enoto H87 namesto kos
 • na OLAP preglednico analize nabave sta bili dodani novi polji: Šifra artikla in Naziv artikla
 • Pri izvozu odkupov v knjigovodstvo je bila dodano opozorilo v primeru neaktivnega TRR banke vplačnika. Na nastvitvah izvoza pa lahko iz seznama bančnih računov vplačnika izbiramo samo aktivne račune.
 • na odjavah konsignacije je bil vpeljan sistem izstavitve. Na strankah lahko izbiramo med tremi načini izstavitve: Tiskanje, PDF po e-pošti in PDF v eRegistrator
2021.11.001
 • Odpravljena težava pri vnosu predprejemov, ko tipki [Shift][Insert] v nekterih primerih nista odpirali okna za vnos vrstice
 • Odpravljena težava pri uvozu količine na predprejem iz enostavnega računa v eSlogu 1.6
2021.09.001
 • Knjiženje
  • Inventure
   • Odpravljena napaka iz verzije 2021.05 pri izračunu knjižne količine v primeru priprave inventure na določen dan. Do napake je prihajalo v sistemih, kjer se v MSP izvaja inventure tudi za maloprodajne izdaje TDR.

2021.08.002
 • Izpisi – Zaloge, Manjkajoči artikli; v prikazu na preglednici je dodan prikaz minimalne in maksimalne zaloge artikla.
 • Odpravljena je bila težava z iskanjem z dodatnimi filtri, kjer je prikazalo vedno samo en zadetek.
2021.07.001
 • Na vrsticah predprejemov lahko sedaj s kljukico "Brez razdeljenih odvisnih stroškov" povemo, da se vneseni odvisni stroški ne prištevajo k nabavni ceni vrstice.
 • Na nastavitvah programa se pri prvem vnosu v polje pavšalni DDV sedaj predlaga odstotek iz šifranta stopenj DDV.
 • Predprejemi so sedaj vklopljeni pri vseh uporabnikih in jih ni mogoče izklopiti.
 • Odpravljena je bila težava pri knjiženju predprejema v prejem v primeru hkratnega dobitnega deleža in odvisnih stroškov.
 • Odpravljena je bila težava pri knjiženju predprejema v prejem v primeru vpisanega odvisnega stroška z zneskom 0.
 • Odpravljena je bila težava pri dodajanju inventure v naslednjem knjižnem letu preko API-ja.

2021.06.001
 • Pripomočki
  • Osvežitev knjižnega stanja inventure
   • Popravek pri filtriranju podatkov v primeru, ko je inventura bila pripravljena z omejitvami od – do klasifikacije.

2021.05.001
Šifranti
 • Vrste prometa
  • Nova nastavitev v šifrantu vrste prometa »Povezava s prejetimi računi«. Privzeta nastavitev je Da - dokumente izbrane vrste prometa se povezuje s prejetimi računi. Izbor te nastavitve je aktiven samo za dokumente tipa P - Prejem.
Knjiženje
 • Prejemi in Predprejemi
  • Nov status »Povezava s prejetimi računi« v glavi dokumenta, ki je določen na nivoju vrste prometa (knjige). Lahko se ga spreminja, če dokument (prejem, predprejem) še ni povezan na PRAC in tudi morebitni odvisni stroški predprejema še niso povezani. Status je viden samo na preglednici, na vnosu / ažuriranju dokumenta ni te opcije. Spreminjanje statusa je omogočeno na preglednici dokumentov preko desnega klika in izbor "Povezava s prejetimi računi". Poleg pogoja, da dokument še ni povezan na prejeti račun, je na prejemih pogoj, ko prejem ni knjižen iz predprejema. V tem primeru se status mora popravljati na predprejemu.

2021.04.001
Knjiženje
 • Predprejemi
  • Na vnosni formi glave predprejema dodani polji:
   • Dobavnica: poljuben vnos teksta do 30 znakov. Podatek je viden tudi na preglednici predprejemov, ko se preko desnega klika izbere ustrezne stolpce za prikaz.
   • Priponka: standardna pasica za delo s priponkami, t.j. možnost pripenjanja dokumentov
  • Intrastat
   • Na glavo predprejema in na vnos odvisnih stroškov se je dodal nov podatek faktor statistične vrednosti, ki se uporabi za avtomatski izračun statistične vrednosti na vrstici predprejema. Če je faktor statistične vrednosti vpisan na odvisnih stroških, se na glavi dokumenta ne more vnašati, saj se avtomatično izračuna iz odvisnih stroškov.
   • Na vnos dokumenta se je dodalo gumb "Kontrola intrastat". Aktivacija gumba prikaže preglednico vrstic dokumenta, ki vsebujejo manjkajoče podatke za intrastat. Gumb je viden, če na dokumentu obstajajo vrstice, ki vsebujejo manjkajoče podatek za intrastat.

     


2021.02.001


V tem prispevku