Amortizacijske skupine

Šifrant je namenjen vnosu amortizacijskih skupin in pripadajočih amortizacijskih stopenj.


V polje skupina vnesemo šifro amortizacijske skupine, nato vpišemo naziv amortizacijske skupine ter določimo stopnjo. Pri obračunu amortizacije v večini primerov uporabljamo samo eno stopnjo, ki jo vpišemo v 1. polje. Tako obračunana amortizacija se ob koncu poslovnega leta tudi zapiše na kartico, ko zaženemo dokončni obračun amortizacije. V kolikor obračunavamo amortizacijo po npr. stopnji, ki ni davčno priznana, jo vpišemo v 2. polje. Pri samem obračunu amortizacije pa izberemo obračun po drugi stopnji.

V polju metoda obračuna se predlaga linearna metoda obračuna, ker je le tako obračunana amortizacija priznana po zakonu. Lahko pa izberemo tudi degresivno metodo. Iz šifranta kontov izberemo konto in določimo ali se sredstvo amortizira. Amortizacijski skupini lahko določimo tudi procent neodpisane vrednosti, če le ta velja za celotno skupino.

Če izpolnimo vse podatke na amortizacijski skupini nam bo program pri vnosu osnovnih sredstev ali drobnega inventarja in izbiri amortizacijske skupine predlagal tudi podatke, ki smo jih tukaj vnesli in bomo pri vnosu osnovnih sredstev imeli veliko manj dela za vnos.
Če amortizacijske skupine ne potrebujemo več, jo lahko označimo kot neaktivno. Brisanje iz šifranta ni priporočljivo, zaradi zgodovine podatkov.

V tem prispevku