Pregled kartice

Namen obdelave je pregledovanje kartice konta, stranke, stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta, naloga, v obliki preglednice na čim bolj enostaven in učinkovit način.
Po zagonu obdelave omejimo izbor podatkov.

 • Leto – vpišemo poslovno leto, za katero pripravljamo pregled kartice. Program predlaga leto iz nastavitev programa.  
 • Obdobje od...do – vpišemo obdobje, za katero pripravljamo pregled kartice.  
 • Datum dokumenta od...do – vpišemo datum, za kateri pripravljamo pregled kartice.  
 • Konto – vpišemo konto.  
 • Stranka – vpišemo stranko, izbira je aktivna pri saldakontnih kontih.  
 • SM, SN, Referent, Nalog, Analitika 1, Analitika 2 in Analitika 3 – vpišemo analitiko, za katero želimo pregled kartice. Polja so aktivna glede na nastavitve izbranega konta.  
 • Ne upoštevamo temeljnice za izločanje – če želimo, da nam program ne upošteva temeljnic za izločanje, polje označimo s kljukico, sicer ga pustimo praznega 
 • Prikaži – prikažemo lahko Vse postavkeOdprte postavke ali samo Zaprte postavke. Omejitve si lahko izbiramo tudi kasneje, med samim pregledom kartice.
 • Razvrsti – za razvrščanje podatkov lahko izbiramo po: Obdobju in datumu knjiženja ali Obdobju in datumu dokumenta 
 • Gumb Samo zaprte – izbira je aktivna takrat, ko za prikaz izberemo Zaprte postavke in omogoča pregled zapiranja.

Ko imamo vnesene omejitve za prikaz podatkov, kliknemo na gumb PotrdiOdpre se kartica v obliki tabele, kjer podatke lahko še dodatno omejimo z različnimi filtri nad preglednico. Pod preglednico pa so gumbi, s katerimi aktiviramo programe, ki so dostopni tudi v različnih menijih kot samostojne obdelave. 

V stolpcih, ki so označeni v spodnji tabeli, zneske zaprtih postavk in zneske odprtih postavk.
Pomen gumbov na dnu preglednice:

 • Izberi  – gumb uporabimo v kolikor želimo spremeniti izbor podatkov med pregledovanjem. 
 • Popravi zapis – omogoča popravljanje podatkov posamezne knjižbe. Popravimo lahko Šifro SM, Šifro SN, Šifro referenta, Nalog, Datum dokumenta, Datum opravljanja storitve, Datum valute, Opis in Referenco. Uporaba gumba je omejena z varnostnim sistemom. 
 • Zapiranje postavk – obdelava je dostopna, ko imamo izbran saldakontni konto in šifro stranke. Gre za obdelavo, ki je dostopna tudi v meniju Pripomočki / Zapiranje postavk, kjer je opisan postopek uporabe obdelave. 
 • Odpiranje postavk – obdelava je dostopna, ko imamo izbran saldakontni konto in šifro stranke. Gre za obdelavo, ki je dostopna tudi v meniju Pripomočki / Odpiranje postavk, kjer je opisan postopek uporabe obdelave. 
 • Prikaži dokument – omogoča pregledovanje posameznega dokumenta in pripadajočih vknjižb, če le–te imajo izpolnjen dokument.
 • DDV – omogoča pregled izbranega dokumenta v ustrezni davčni knjigi. Pri tem se račun v davčni knjigi, ki ne pripada zaključenemu davčnemu obdobju, lahko popravlja. 
 • Temeljnica – omogoča pregledovanje temeljnice. Glej navodila Dnevne obdelave / Pregled temeljnice. 
 • Bilanca – Na pregledu kartice je gumb bližnjica do Pregleda bilance. Glej navodila Dnevne obdelave / Pregled Bilance. 
 • Prikaži – Prikaže vse postavke, s katerimi je izbrani dokument zaprt. Gumb je dostopen, ko imamo izbran saldakontni konto in šifro stranke. 
 • Prikaži zapis v PP – prikaže nalog v modulu Plačilni promet, če le–ta obstaja, v nasprotnem primeru javi, da zapis ne obstaja. 


Pomen gumbov nad preglednico:

 • Tiskalnik – natisnemo lahko Izpis kartice in Odprte postavke. 


Tiskanje kartice iz pregleda kartice

Izberemo vrsto kartice, ki jo želimo natisniti. Izbiramo med: Kartico kontaKartico strankeKartico SMKartico SNKartico referenta.


V naslednjem koraku se odpre okno izbrane kartice, kjer se lahko še dodatno omejimo. Šifra kontaŠifra stranke in Analitike se izpolnijo iz predhodnih omejitev.Tiskanje odprtih postavk iz Pregleda kartice

Ob izbiri tiskanje Odprtih postavk se odpre okno, kjer lahko izpis še dodatno omejimo. Šifra kontaŠifra stranke in Analitike se izpolnijo iz predhodnih omejitev.


V tem prispevku