Priprava naročila v eSlogu

eSlog naročilo je namenjeno lažji komunikaciji med kupcem in dobaviteljem. Naročila v tej obliki so pripravljena skladno z dokumentacijo enostavnega naročila, ki je na razpolago na spletni strani eSLOG – Elektronsko poslovanje slovenskega gospodarstva | Epos - Center za e-Poslovanje Slovenije. Osnovni nosilec informacije o artiklu je črtna šifra artikla.

Osnovno naročilo

Minimalni podatki, ki morajo biti vpisani na artiklu

Za enostavno naročilo se v SAOP programu smatra naročilo osnovnih enot, torej brez pretvornikov pakiranja. V tem primeru morajo biti izpolnjeni spodaj prikazani podatki:


Črtna šifra in veljavni nabavni cenik zadostujeta za vpis osnovnega naročila dobavitelju.

Izdelava osnovnega naročila


Iz vpisanega naročila lahko, na podlagi spodaj prikazanih korakov, izdelamo eSlog naročilo.



V izbrani mapi se pripravi datoteka, ki poleg podatkov o naročniku in dobavitelju, vsebuje podatke o naročenem artiklu. Podatki o artiklu so na spodnji sliki, za lažje razumevanje, označeni s puščico

Naročilo s podatki dobavitelja

Podatki, ki morajo biti vpisani na artiklu, če želimo izdelati naročilo, ki bo vsebovalo tudi dobaviteljeve podatke.

V primeru, da želimo dobavitelju, poleg osnovnih podatkov (črtne kode, količine in cene), posredovati tudi podatke iz dobaviteljevega šifranta (šifro, katero uporablja dobavitelj), moramo ta podatek izpolniti s klikom na gumb Za strankein slednjem spodnjim korakom.




Naročilo s tem dodatnim podatkom sedaj poleg črtne kode in naše šifre vsebuje tudi dobaviteljevo šifro.

V tem prispevku