Prenos prometa iz SPR v STRANKE

Program omogoča prenos prometa stranke iz SPR v šifrant strank. Izbranim zapisom v tabeli računov najprej preveri promet in če je ta različen od nič program nadaljuje tako, da preveri vrsto računa – terjatev ali obveznost in če je na vrsti računa določeno ali se saldo tudi pregleduje na strankah, ter nato ustrezno prenese v promet stranke znesek breme in znesek dobro.

V primeru, da prenašamo promet na šifro vira DOLG, potem je mogoče opozarjanje glede na določila opozoril in blokade v programih NDK in FAK.

Pripomoček zaženemo tako, da v SPR-ju izberemo Pripomočki in nato Prenos saldov v stranke.

 

Odpre se nam vnosno okno:

Obvezno vnesemo naslednje podakte:

  • Šifra vira: če v šifrantu še nimamo odprtega ustreznega vira, ga najprej ustvarimo tako, da kliknemo na tri pikice in odpre se nam šifrant virov. Kliknemo na ikono vnesi zapis in vnesemo šifro ter naziv vira. Polji Uporabnik DK in Šifra zbira ne izpolnjujemo, če uporabljamo ta vir samo v povezavi s SPR. Vnesemo šifro uporabnika SPR in kliknemo Potrdi. Nato se v šifrantu virov postavimo na ta vir in kliknemo Izberi.  • Leto: izberemo poslovno leto, za katerega bomo prenašali podatke.

Po želji pa se lahko omejimo še z naslednjimi filtri ali pa jih pustimo prazne:

  • Od do vrste računa: izberemo vrste računa, za katere bomo prenašali podatke.
  • V šifrantu - Vrste računov lahko na posamezni vrsti računa določimo, ali se bo ta račun prenašal v promet stranke, tako da bomo na stranki lahko podatke prometa pregledovali podrobno po računih in ne le v skupnem seštevku. To določimo tako, da na posamezni vrsti računa obkljukate polje Pregled salda v strankah.  • Od do šifre stranke: izberemo stranke, za katere bomo prenašali podatke
  • Od do prve gruče stranke: izberemo prve gruče strank, za katere bomo prenašali podatke
  • Obdobje od do: izberemo obdobja, za katere bomo prenašali podatke.
  • Samo zapadlo: podatki se bodo pripravili iz SPRja, iz posameznih prometnih podatkov, tako da bodo v izbrani vir vključene samo odprte postavke in to take, ki imajo valuto oz. rok plačila manjši od trenutnega datuma računalnika.

Po kliku na potrdi program preveri, ali je na izbrano šifro vira vezan uporabnik DK. V tem primeru se prikaže opozorilo. Ni smiselno, da se prenaša promet iz dvostavnega knjigovodstva in iz SPR, razen če imate tako urejene podatke, da del strank vodite v DK in del v SPR. Nato se podatki prenesejo v šifrant stranke.

V šifrantu strank promet pregledujete tako, da se v preglednici Stranke postavite na stranko in kliknete na gumb .

Če ima stranka prenesene prometne podatke, se nam v oknu pokažejo podatki prometa.Če smo imeli v šifrantu Vrste računov na vrsti računa v SPR označeno kljukico , potem imamo na prometu stranke aktiven tudi gumb . S klikom nanj vidimo specifikacijo prometa stranke po posameznih računih.

V tem prispevku