Obvladovanje kakovosti

Articles

Obvladovanje kakovosti (zgodovina različic)
  Opis novosti   Verzija Vhodna kontrola – prebiranje; omogočen vnos količin v decimalnih vrednostih. 2022.05.001 Vnos kontrolnih nalogov – dodana kontrola vnosa količine za kontrolo (pri ročnem vnosu kon...