Obvladovanje kakovosti

Articles

Obvladovanje kakovosti (zgodovina različic)
  Opis novosti   Verzija Izpisi - ocenjevanje dobaviteljev; obstoječo obdelavo "izločitev" smo nadomestili z novo obdelavo "v artikli-stranke". Predhodna obdelava je iz izbranega ocenjevanja v artikli-stran...