Večnivojski razpis proizvodnje

Preko razpisa delovnih nalogov omogoča količinsko in vrednostno planiranje in krmiljenje proizvodnje, pred kalkulacijo lastnih (in prodajnih) cen izdelkov, kalkulacijo delovnih in po kalkulacijo delovnih nalogov. Materialne sestavnice izdelkov so lahko več nivojske. Poleg materialne sestavnice modul omogoča tudi izdelavo tehnološke sestavnice izdelka. Modul je neločljivo povezan z materialnim skladiščnim poslovanjem, od koder dobiva količinske in vrednostne podatke o materialih (surovinah), ter z naročili kupcev in dobaviteljem, preko katerih omogoča sistem MRP II planiranja oziroma pregledovanja napovedanega stanja zalog na proizvodih, polizdelkih in materialih. Na podlagi naročil kupcev je možno tudi direktno razpisovanje delovnih nalogov za naročene izdelke (primerno za naročniško proizvodnjo). Poleg spremljanja lastne proizvodnje projekt podpira tudi proizvodnjo preko kooperantov.

Articles

Večnivojski razpis proizvodnje (zgodovina različic)
Opis novosti Verzija Izpisi - kalkulacija po standardni kosovnici; dodali smo dva nova izbirna parametra priprave kalkulacije: oddelek od do (oddelek artikla) brez povezane šifre (v kolikor je vključeno, se kalkulacija naredi s...