Dobavitelji in kupci (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Dobavitelji – prevzem od dobavitelja; v primeru povezave programa MSP s programom VRP se lahko podatek »delovni nalog« na prevzemu od dobavitelja vpiše preko izbire delovnega naloga iz preglednice delovnega naloga preko novega gumba »DN iz VRP«.
 • Odpravljeno preverjanje ali je skladišče (na knjigi naročil, v glavi odpreme, naročila) pod kontrolo na WMS v primeru knjiženja odpremnega naloga ali naročila kupca v MSP. Kontrola se izvaja le za skladišča na vrsticah odpreme oz. naročila.
2021.13.001
 • Izpisi – nepravilno napovedane zaloge; odpravljena manjša napaka v proceduri priprave poročila.
2021.11.001
 • Dodano polnjenje podatka Kraj obdavčitve za predhodne podatke v letu 2021 v naročilih kupcev in odpremnih nalogih.
2021.10.003
 • Odpravljena težava pri knjiženju naročil kupcev in odpremnih nalogov v primeru izbire dokumentov iz preglednice, ko se je pojavilo opozorilo: "Invalid column name 'KrajOB'."
2021.10.002
 • Naročila kupcev – obdelave; na obdelavi »Prenos naročil v plan proizvodnje« se sedaj iz nastavitev obdelave prenaša tudi podatek »Formiranje delovnih nalogov«.
 • Odpremni nalogi – na vrsticah odpremnih nalogov deluje sedaj bližnjica F7 (podatki o artiklu) neodvisno do statusa odpreme.
 • Izpisi – nepravilno napovedane zaloge; pohitritev priprave izpisa nepravilno napovedanih zalog.
2021.10.001
 • Dodane nove Oznake DDV za poročanje VEM po 1. 7. 2021. 
 • Dopolnjen prenos pri pripravi zbirnih računov, z ustreznim upoštevanjem razvrščanja vseh ključnih podatkov za združevanje.

2021.08.001
 • V nastavitvah programa je dodana nastavitev Knjiga za naročilo kupca eSlog. Podatek se koristi pri uvozu eSlog naročil v NDK. Knjiga se predlaga iz Stranke, če je tam izpolnjena, drugače iz nastavitev programa.
 • Dopolnjen uvoz eSlog naročil z upoštevanjem nastavitve knjige naročila (iz stranke ali nastavitev NDK). V primeru ustrezne knjige se naročilo tudi avtomatsko uvozi v naročila, drugače ostane v preglednici za ponovni uvoz.
 • Na odpreme smo pri izvozu v eSlog dobavnico dodali možnost izvoza v formatu eDobavnica 2.0.
 • Na naročilih dobaviteljem ponovno omogočen prikaz podatka o zalogi, ne glede na varnostni sistem.

2021.07.001
 • Kupci – naročila kupcev; vrstici naročila kupca, ki je bila prenesena na delovne naloge, se več ne more spremeniti šifre (direktni vnos, F2, F8).
 • Dodan je prikaz Količine pakiranja 2. Podatek se prikazuje zraven Količine pakiranja.
 • Po novem se Rabat v znesku za tip Maloprodaja upošteva z DDV.

2021.06.001

Naročila kupcev 

 • dodani podatki za vnos intrastat parametrov (enako kot v fakturiranju)
Odpremni nalogi
 • dodani podatki za vnos intrastat parametrov (enako kot v fakturiranju)
 • sproščen vnos SSCC kod za vse uporabnike, ne samo RIP uporabnike.
RIP - kupci
 • dopolnjen uvoz naročila v primeru vmesnega skladišča dostave
 • dopolnitev uvoza naročila z masko v primeru iskanja po šifri artikla dobavitelja
 • dopolnitev izvoza dobavnice za Lidl
 • razširitev preglednice kontrola RIP z dodatnimi filtri
RIP - dobavitelji
 • v RIP se izvozijo samo količine, ki so različne od 0
 • Dodana je možnost uvoza naročila eSlog 2.0 iz ePoštarja. Uvoz je mogoč preko pripomočka Kontrola RIP in eSlog.

2021.05.001
Naročila kupcev
 • dodali smo možnost uvoza vrstic v naročilo kupca iz eNaročila v formatu eSlog 2.0
 • Odpravljena težava pri zapiranju naročila in kontrole pripadajočih odpremnih nalogov "V komisionu".
 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
Odpremni nalogi
 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
 • Naročila dobaviteljem
  • dodali smo možnost prirave osnutka eNaročila v formatu eSlog 2.0
  • dodali smo možnost izstavitve eNaročila po elektronski pošti
  • dodali smo možnost izstavitve eNaročila preko ZZI
API
 • metoda PostDispatchAdviceToInvoice dopolnjena tako, da se ustrezno polni tudi podatek veza na ustrezne knjige odpremnih nalogov. To ne velja v primeru združevanja vrstic.
 • metode PurchaseOrder so dopolnjene s podatki o šifri lokacije (LocationID).

2021.04.001
Naročila kupcev
 • dodali smo možnost uvoza vrstic v naročilo kupca iz eNaročila v formatu eSlog 2.0
 • Odpravljena težava pri zapiranju naročila in kontrole pripadajočih odpremnih nalogov "V komisionu".
 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
Odpremni nalogi
 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
Naročila dobaviteljem
 • dodali smo možnost prirave osnutka eNaročila v formatu eSlog 2.0
 • dodali smo možnost izstavitve eNaročila po elektronski pošti
 • dodali smo možnost izstavitve eNaročila preko ZZI
API
 • metoda PostDispatchAdviceToInvoice dopolnjena tako, da se ustrezno polni tudi podatek veza na ustrezne knjige odpremnih nalogov. To ne velja v primeru združevanja vrstic.
 • metode PurchaseOrder so dopolnjene s podatki o šifri lokacije (LocationID).

2021.04.001
Knjige naročil
 • Na knjigi naročila dobavitelju lahko določim (privzeto) lokacijo. Lokacije se kažejo za Stranko uporabnika.
Naročila kupcev
 • Naročilo kupca, označeno kot "Enkratno", se po novem zapre, tudi če vrstica ni prepisana v odpremo.
Naročila dobaviteljem
 • Na naročilu dobavitelju imam možnost določiti lokacijo dostave (dostavno mesto).
  • Lokacija se predlaga iz knjige naročila ali privzeta lokacija za stranko uporabnika.
  • Lokacijo lahko na naročilu zamenjam. Lokacija se lahko vpiše ali izbira iz šifranta.
Prevzemi
 • Na prevzemih dodana možnost vnosa podatkov za obračun tare. Podatki se ustrezno prepišejo v predprejem MSP.
 • Optimizirano delovanje vnosa vrstic preko funkcijske tipke F5.

2001.03.001
Odpremni nalogi
 • Uvoz vrstic dokumenta s čarovnikom za uvoz podatkov
  • v specifikaciji podatkov v čarovniku dodan še podatek SSCC, ki je namenjen uvozu SSCC kod v vrstice dokument,
  • uvoz SSCC kod je omejen na eno SSCC kodo, vezano na eno vrstico dokumenta (če sta SSCC kodi 2 za isti artikel in serijo, potem sta to 2 vrstici na dokumentu odpreme).

2001.02.004
Naročila kupcev in odpremni nalogi
 • Odpravljena težava pri izpisu naročila kupca v primeru "Gotovinske prodaje", ko se niso prikazali QRD vzorci izpisov.
 • Odpravljena težava pri pripravi dobropisa v različno leto od predlaganega. Po novem se lahko pripravi dobropis tudi v novo leto.
Naročila dobaviteljem in prevzemi
 • Na naročilih dobaviteljev smo dodali možnost vnosa / izbora vrste naročila, vrste referenčnega dokumenta in datuma referenčnega dokumenta. Podatki se uporabljajo za pripravo eNaročila.
 • Pri izvozu naročila v eSlog je možno pripraviti naročilo v obliki enostavnega naročila 1.1. ali eNaročila 2.0.
Pripomočki
 • Priprava naročil dobaviteljem
  • Dodana možnost izbire upoštevanja potrjenih / nepotrjenih naročil kupcev in naročil dobaviteljem ločeno.
  • Dodana je možnost izbire več skladišč za pripravo podatkov. Skladišča se izbirajo iz preglednice.
  • Dodana je možnost predloga dobavitelja z zadnjega naročila. Upoštevajo se naročila iz vseh knjig.
  • Na preglednici imam možnost prikaza samo količin za naročilo različno od nič.

2001.02.001

Odpremni nalogi 

 • V primeru uvoza vrstic naročil kupcev v odpremni naloge se izvaja kontrola nad ujemanjem denarne enote iz naročila in odpremnega naloga. V preglednico vrstic naročil je dodana tudi kolona »DE« (denarna enota).

Izpisi

 • Napoved zaloge, nepravilno napovedane zaloge; prihod na zalogo v obeh pregledih upošteva tudi »projektne delovne naloge« (več izdelkov po enem delovnem nalogu).
 • Odpravljena težava pri izpisu računa iz odpremnih nalogov za davčno potrjene račune, ko se v nekaterih primerih koda ni izpisala.

2001.01.001


V tem prispevku