Poročanje Intrastat iCenter

Poročanje statističnih podatkov Intrastat Carinskemu uradu je možen na strani SAOP iCentra tako na strani pridobitev/nabave iz EU kot tudi na strani dobave/prodaje v EU. Pridobitev blaga in materiala se poroča na strani modulov Materialno skladiščno poslovanje in Trgovina na drobno na strani dobave v EU se poročilo vrši v modulu Fakturiranje. V kolikor ste dolžni poročati Intrastat in imate pridobitev osnovnih sredstev, drobnega inventarja ali drugih stvari, ki jih ne prejmete v omenjena modula morate le te tarife ročno zabeležit v poročilo preko spletnega obrazca na strani Carinskega urada.
Več o poročanju si lahko preberete na: http://intrastat-surs.gov.si/intrastat.html .

Potrebni urejeni šifranti:

 • Carinske tarife
  Znotraj šifranta artiklov je šifrant Tarifnih oznak, kjer je pomembno za Intrastat samo šifra glede na carinsko nomenklaturo. Program zahteva dalje še naziv, ki je za vaše lastne potrebe.  V primeru, da je carinska tarifa določena, da je potrebno zanjo poročat še podatke v dodatni merski enoti morate to ustrezno označit. • Artikli
  Šifrant artiklov mora imeti izpolnjene določene podatke, saj v kolikor to ne bo izpolnjeno bo poročilo pomanjkljivo in boste morali podatke vnašat na vsak prevzem oz. prodajo posebej po vrsticah prevzema/predprejema!Pomembni podatki:
  • Šifra carinske tarife
  • Masa na enoto v KG
  • Država porekla
  • Dodatna merska enota [po potrebi tarife]
  • Količina v dodatni merski enoti [po potrebi tarife]

 • Države
  Šifrant držav mora biti po šifriran, kot je določeno za države znotraj EU (Evropska unija) in vse države za katere se poroča Intrastat morajo nositi oznako s kljukico. • Stranke
  Šifrant strank je najpomembnejše, da je označen iz katere države je stranka na katero knjižimo prevzem ali je to stranka prejemnik blaga pri dobavi.  Ter po potrebi oznaka denarne enote in obračun DDV.

Vnos prejemov glede vezano na Intrastat

Velja enako za modul Trgovina na drobno kot Materialno skladiščno poslovanje! Dokumenti prejema tako na strani Materialno skladiščnega poslovanja kot Trgovine na drobno morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:

Glava prejema/Predprejema
Iz zavihka splošno mora dokument nositi oznako, da gre v poročilo intrastat – predlaga se glede na državo v stranki na katero je vezan prejem. Dalje izpolnite še podatke glede na prag poročanja.  

Vrstice prejema/Predprejema
Izpolnite potreben podatke glede na prag poročanja in potrebne podatke glede na tarifo.

Stroški prejema/Predprejema 

Glede na prag poročanja (Posebni prag, za leto 2019, znaša 9.000.000 EUR za odpreme blaga in 4.000.000 EUR za prejeme blaga) morate tudi pravilno vnašati statistične vrednosti, saj se stroški vneseni glede na denarno enoto iz računa upoštevajo kot stroški do meje in stroški vneseni domači denarni enoti kot stroški na ozemlju Slovenije.Vnesene odvisne stroške je namreč potrebno upoštevati skladno z navodili za poročevalske enote pri izračunu statistične vrednosti posamezne vrstice prejema. To zavisi predvsem od incoterms pogojev. 
V pomoč je lahko tudi preglednica, katero dobite na FURS-ovi strani področja intrastat. Pri tem je potrebno upoštevati pogoje dobave saj le-ti določajo, kaj zajema fakturna vrednost posamezne pozicije. 
Za pomoč lahko sledite spodnji tabeli:
Pregled razporeditve stroškov med kupca in prodajalca po posameznih klavzulah

Legenda:
P = stroške nosi prodajalec
K=stroške nosi kupec
 

Klavzula  

EXW 

FAS 

FCA 

FOB 

CFR 

CPT 

CIF 

CIP 

DAF 

DES 

DEQ 

DDU 

DDP 

Vrsta stroškov 

 

 

 

FOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embaliranje blaga 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Naklad v tovarni 

K 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Prevoz do odpremne postaje 

K 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Čakanje na nakladanje 

K 

K 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Izvozno carinjenje 

K 

K 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Nakladanje tovora 

K 

K 

K 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Glavni prevoz blaga 

K 

K 

K 

K 

P 

P 

P 

P/K 

P 

P 

P 

P 

P 

Zavarovanje med prevozom 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

P 

P/K 

P 

P 

P 

P 

P 

Razkladanje blaga 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

P 

P 

P 

Carine in takse pri uvozu 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

P 

K 

P 

Uvozno carinjenje 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

P 

K 

P 

Prevoz do sedeža kupca 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

P 

P 

Razkladanje v kupčevem skladišču 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

P 

P 

*** CIP je » klavzula dveh točk«, pri kateri preidejo riziko in stroški prodajalca na kupca na dveh različnih krajih. Voznina in zavarovanje sta plačana do navedenega namembnega kraja ( namembni kraj je kraj, kjer riziko in stroški preidejo iz prodajalca na kupca ). 

 

 

Pogoje navedene v preglednici namreč upošteva tudi stran za oddajo intrastat poročl.

Priprava poročila Intrastat na pridobitvah

Poročilo Intrastat za pridobitve se pripravlja na strani Materialnega skladiščnega poslovanja v Predprejemih preko izvoza podatkov ali v Trgovini na drobno preko Prejema ravno tako preko izvoza podatkov. Poročilo zajame vse dokumente iz vseh vrst prometa za izbran mesec!Odpre se nastavitveno okno:

Poročanje za Tip skladišča in Leto poročanja se določi glede na leto in vrsto prometa iz preglednice, kjer smo pognali izvoz! 

Mesec - najprej izberemo mesec poročanja za izbrano leto 

Poročanje nad posebnim pragom – izberemo v kolikor smo zavezani za tak način poročanja in takrat moramo izpolnjevati vse navedene podatke, ki jih je več od osnovnega praga poročanja. 

Poročanje preko spletnega obrazca – glede na izbor se pripravi ustrezna oblika/struktura datoteke XML za uvoz na spletni obrazec ali v aplikacijo ZZI! 

Nivo poročanja – vedno se poroča po tarifni oznaki a za lastni pregled lahko artikle dane v poročilo lahko pregledate tudi po šifri artikla(samo za lastno kontrolo) 

Organizacijska enota – vpišete v kolikor poročate za več enot (vas obvesti carinski urad) 

Privzeta tarifna oznaka – vpišete tarifo, ki se predlaga za vse tiste artikle, kjer ste ta podatek pozabili vpisat 

Privzeta vrsta posla– izberete vrsto posla, ki se predlaga za vse tiste dokumente, kjer ste ta podatek pozabili vpisat 

Privzeti pogoj dobave – izberete pogoj dobave, ki se predlaga za vse tiste dokumente, kjer ste ta podatek pozabili vpisat 

Privzeta lega kraja – izberete lego kraja, ki se predlaga za vse tiste dokumente, kjer ste ta podatek pozabili vpisat 

Privzeta vrsta transporta – izberete vrsto transporta, ki se predlaga za vse tiste dokumente, kjer ste ta podatek pozabili vpisat 

Področje – navedete ali izberete področje kamor bo program piripravil potrebno datoteko za poročilo 

Naziv liste – po želji navedete, se izpiše na papir poročila

Po potrditvi se odpre tabela s podatki za pripravo poročila:Na preglednici lahko pripravljene podatke pregledamo in po potrebi preko desnega klika preverimo izvor določenega podatka s pomočjo desnega klika in izbora Podrobnosti, ko se odpre tabela s pregledom podatkov, ki so zajeti v določen zapis:Tabela s pripravljenimi podatki omogoča, da si lahko poročilo izpišete na papir – izpis zajema samo podatke za poročanje Osnovnega praga poročanja.Oz. iz preglednice izvozite podatke v datoteko XML za potrebe uvoza na spletno stran ali v aplikacijo ZZI.Po uspešnem izvozu se odpre dnevnik prenosa:V primeru, da na področju že obstaja istoimenska datoteka program opozori:Dalje z uvozom nadaljujete na spletni strani oz. v aplikaciji ZZI.

Vnos izdaj/računov vezano na Intrastat

Izdani računi so podlaga na kateri se pripravi poročilo Intrastat. Od že omenjenih podatkov iz šifrantov je iz samega računa pomembno kako je račun označen za poročanje na zavihku analitike in dalje še vnos podatkov v posamezne vrstice:

 • Zavihek Analitike računa
  Poročajo se samo računi, ki so označeni s kljukico Poročanje Intrastat – kljukica se predlaga iz države stranke prejemnika blaga/storitve. Ostale podatke vnašate po potrebi glede na prag poročanja. • Vrstice računa


  Izpolnite dodatne podatke po potrebi glede na prag poročanja in oznako tarifne številke

Priprava poročila Intrastat na odpremah

Poročilo Intrastat za odpreme se pripravlja na strani Fakturiranja preko preglednice izdanih računov in ikone izvoz podatkov. Da bi priprava poročila bila popolna morate upoštevati prej opisana pravila kako se popolni podatke v šifrantih pred vnosom dokumentov!Odpre se nastavitveno okno:

 • Mesec - najprej izberemo mesec poročanja za izbrano leto, ki smo ga določili na preglednici računov 
 • Poročanje nad posebnim pragom – izberemo v kolikor smo zavezani za tak način poročanja in takrat moramo izpolnjevati vse navedene podatke, ki jih je več od osnovnega praga poročanja. 
 • Poročanje preko spletnega obrazca – glede na izbor se pripravi ustrezna oblika/struktura datoteke XML za uvoz na spletni obrazec ali v aplikacijo ZZI! 
 • Nivo poročanja – vedno se poroča po tarifni oznaki a za lastni pregled lahko artikle dane v poročilo lahko pregledate tudi po šifri artikla(samo za lastno kontrolo) 
 • Organizacijska enota – vpišete v kolikor poročate za več enot (vas obvesti carinski urad) 
 • Privzeta tarifna oznaka – vpišete tarifo, ki se predlaga za vse tiste artikle, kjer ste ta podatek pozabili vpisat 
 • Privzeta vrsta posla– izberete vrsto posla, ki se predlaga za vse tiste dokumente, kjer ste ta podatek pozabili vpisat 
 • Privzeti pogoj dobave – izberete pogoj dobave, ki se predlaga za vse tiste dokumente, kjer ste ta podatek pozabili vpisat 
 • Privzeta lega kraja – izberete lego kraja, ki se predlaga za vse tiste dokumente, kjer ste ta podatek pozabili vpisat 
 • Privzeta vrsta transporta – izberete vrsto transporta, ki se predlaga za vse tiste dokumente, kjer ste ta podatek pozabili vpisat 
 • Področje – navedete ali izberete področje kamor bo program piripravil potrebno datoteko za poročilo 
 • Naziv liste – po želji navedete, se izpiše na papir poročila

Po potrditvi se odpre tabela s podatki za pripravo poročila: Na preglednici lahko pripravljene podatke pregledamo in po potrebi preko desnega klika preverimo izvor določenega podatka s pomočjo desnega klika in izbora Podrobnosti, ko se odpre tabela s pregledom podatkov, ki so zajeti v določen zapis:Tabela s pripravljenimi podatki omogoča, da si lahko poročilo izpišete na papir – izpis zajema samo podatke za poročanje Osnovnega praga poročanja.Oz. iz preglednice izvozite podatke v datoteko XML za potrebe uvoza na spletno stran ali v aplikacijo ZZI.Po uspešnem izvozu se odpre dnevnik prenosa:V primeru, da na področju že obstaja istoimenska datoteka program opozori:Dalje z uvozom nadaljujete na spletni strani oz. v aplikaciji ZZI.

Oddaja podatkov carinskemu uradu

Primer uvoza na spletno stran carinskega urada (slike izpred let):

 

 *** Navodila pripravljena z različico iCentra 2018.10.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic in http://podpora.saop.si/ .

V tem prispevku