Kadrovska evidenca (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Odpravljena je težava v primeru nastavitve »Starost nad 60 let«.
 • Opozorila v primeru neskladnih podatkov pri vnosu zaposlenega (Starost nad 60 let, glede na datum rojstva, invalid nad kvoto in starost nad 60 let, ipd)
 • Podaljšanje polj ulica in kraj v naslovu zaposlenih na 50 znakov
 • Manjši popravki na izgledu form, bolj pregledno združevanje vnosnih elementov
 • Napredovanja v JS:
  • Odpravljena napaka pri kliku na gumb Pripomočki v primeru, ko ni povezave na Obračun plač

2021.13.001
 • V preglednico zaposlenih sta dodana podatka šifra urnika in naziv urnika.
 • V OLAP analizo Struktura zaposlenih so dodana polja povezana z začasno prekinitvijo ter šifra in naziv urnika.
 • Zgodovina zaposlenih
  • Omogočen vpogled v podatke, ki se spreminjajo na podlagi označene spremembe.
  • Omogočen vpogled v nazive zapisov iz povezanih šifrantov (nazivi statusov zaposleni, stroškovnih mest in drugih analitik, občin, nazivi osnov zaposlenih itd.)
 • Delo in kariera
  • Dodan podatkovni set s podatki o spremembah za prihodnost (zgodovina).

2021.12.001
 • Odpravljena napaka na šifrantu zaposlenih, v primeru ko nimamo povezave z OPZ.
 • Omogočen privzet zapis deležev zaposlitve, šifre ZPIZ, leta osnove za boleznine in % nakazila pri vnosu zaposlenih.
 • Na delo in kariera je dodan word vzorec – Izdajnica za delovno opremo.
 • Dopolnitev vsebine podatkovnih setov za MS word vzorce.
 • Dopusti
  • Pripomoček za usklajevanje stanja dopusta v primeru spremembe podatka ure na dan
 • Vodenje zgodovine
  • Odpravljena napaka z osveževanjem osnov zaposlenih na aktivnih zapisih zgodovine v primeru neposrednega spreminjanja osnov na zaposlenem.
2021.11.001
 • Šifrant zaposleni
  • Omogočena izbira zaposlenega, ki se nadomešča v primeru zaposlitve za določen čas z razlogom: nadomeščanje začasno odsotnega delavca.
 • Dopusti in odsotnosti
  • Pripravljen pripomoček za spreminjanje zadnjega meseca za koriščenje dopusta za izbrane zaposlene.

2021.10.001
 • Šifrant zaposlenih
  • Odpravljena težava s spreminjanjem statusa zaposlitve, v primeru ko se predhodno izbere razporeditev po delovnih mestih.
 • Urejeno predlaganje šifre občine bivališča pri vnosu podatkov v obrazec ER-8.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih
  • Urejen izračun podatkov stalnosti in pokojninske dobe v primeru dela s povečanjem.
  • Odpravljena težava v primeru daljšega naziva na skupini zaposlenih.
 • Odpravljena težava na izpisu naziva delovnega mesta na Word vzorcih, v primeru različnih nazivov delovnih mest na različnih šifrantih z enako šifro delovnega mesta.
 • Urejanje Word vzorcev
  • Dopolnjen vpogled v podatkovne sete.

2021.09.001
 • Šifrant zaposlenih
  • Odpravljene napake pri dodajanju in usklajevanju podatkov zaposlenih in strank

2021.07.001
 • Pripravljen pripomoček za pripravo novega zapisa spremembe (zgodovine) za izbrane zaposlene.
 • Urejeno je beleženje podatkov o vnašalcu in popravljalcu na skrajšani formi za vnos družinskih članov. 
 • Analiza delovnih mest za JS 
  • Podatek org. enota se pravilno črpa iz razporeditve po delovnih mestih

2021.06.001
 • Šifrant zaposlenih
  • V preglednico šifranta zaposlenih je dodano polje GSM.
  • Na zaslonu zaposlenega je omogočen prikaz zavihka mesečni seštevki po delovnih mestih.
 • V OLAP analizo Struktura zaposlenih so dodana nova polja:
  • Delovna doba ista dej. – (Leta, Meseci, Dnevi)
  • Delovna doba dodatna pok. – (Leta, Meseci, Dnevi)
  • Plača po KP (Plača po kolektivni pogodbi)
  • Delovna doba skupna pok. – (Leta, Mesci, Dnevi)
 • Napredovanja JS
  • Pri tiskanju dokumentacije se dokumenti shranijo v eRegistrator v pdf obliki

2021.05.001
 • Šifrant zaposlenih
  • Dostop do podatkov vseh zaposlenih (nastavitev »Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture« je N (V KE – Nastavitev programa)).
  • Dostop do podatkov vseh zaposlenih (privzet način delovanja, ključ »KE Zaposleni - Administrator« ni vpisan ali je DA).
  • Dostop glede na organizacijsko strukturo (nastavitev »Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture« je D in ključ »KE - Zaposleni - Administrator« je NE).
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja.
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba namestnik vodje.
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, ki so podrejena organizacijski enoti, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje in dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje.
 • Napredovanje zaposlenih:
  • Aneks za napredovanje je bil ažuriran na zadnjo verzijo
  • Pri tiskanju Evidenčnega lista je bila dodana možnost tiskanja utemeljitve 

2021.04.001
 • Odpravljena napaka pri uvozu preteklih zaposlitev. Zapisi, povezani z drugimi šifranti, se ne brišejo več.
 • Odpravljena je napaka ob dvojnem kliku na stolpce Datum zadnje zaposlitve, Datum prekinitve in Št. dni dopusta tekočega leta.

2021.03.001
 • Pripravljena OLAP analiza fluktuacije zaposlenih.

2021.02.001


V tem prispevku