Kuhinja, recepture in jedilniki (zgodovina različic)

NovostVerzija
  • Zaradi uvedb analitik na vrsticah v MSP-ju se je pri knjiženju porabe iz kuhinje v MSP, uredilo razbijanje na različne dokumente glede na spremembo Vrste prometa, enote, datuma in šifre konta. Spremembe stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca in referenta se zavedejo na vrstice022.15.001 dokumeta v MSP-ju.

2022.15.001
  • Pri Knjiženju porabe in Knjiženju porabe brez normativov je pred knjiženjem v MSP dodana kontrola obveznosti vpisane Vrste prometa na enoti/obroku in vpis obveznih podatkov v nastavitvah knjiženja na enoti/obroku. Če kateri od obveznih podatkov iz Vrste prometa ni vpisan v nastavitvah o tem program uporabnika obvesti in knjiženje se prekine.
2022.13.002
  • Manjkajoče potrebe kuhinje se lahko zapišejo v naročila dobaviteljem ali interna naročila.
  • Jedilniki - obdelave, naročanje dobaviteljem; pri predlaganju količine "Naročiti" se sedaj upošteva sistem "celoštevilčno: minimalno naročilo + korak"  (definirano na šifrantu artikli-stranke za stranko dobavitelja). Tudi v primeru ročnega popravljanja količine, se ta zaokroži po omenjenem sistemu.
2022.12.001
  • Odpravljena napaka, do katere je prišlo pri popravku knjiženja porabe »Popravi knjiženje« v primeru, ko uporabnik ni zapustil programa po prvotnem knjiženju porabe.
  • uskladili smo poimenovanja stolpcev, ki prikazujejo skupino artiklov.
2022.09.001
  • v šifrant obrokov smo dodali omogočili poljubno razvrščanje obrokov, ki se upošteva pri vnosu knjiženja porabe.
  • pri knjiženju porabe si zapomni vrstni red in širino stolpcev
2022.05.001
  • Na jedilnikih je omogočeno naknadno knjiženje nepoknjiženega obroka.
  • Na jedilnike dodan status knjiženja obroka.

2021.03.001


V tem prispevku