Blagajniško poslovanje

Blagajniško poslovanje je namenjeno vodenju gotovinskih transakcij v podjetju. Omogoča vnos prejemkov in izdatkov (ročno ali iz Fakturiranja in Trgovine na drobno), ki se konec dneva ali obdobja zaključijo v blagajniški dnevnik. Zaključeni dnevnik se poknjiži v Dvostavno knjigovodstvo.