Uvoz šifranta

Uvažamo lahko nastavitvene podatke knjig delovnih nalogov in podatke o dodatnih lastnosti knjig delovnih nalogov.

Podatke iz šifranta  uvozimo iz besedilne datoteke. Ob kliku na gumb- Uvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz.

·      Uvozna datoteka – vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o šifrantu. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

·      Konverzija iz – izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA.

Način prenosa – imamo tri možnosti:

·      Dodajanje in popravljanje zapisov - obstoječe podatke o šifrantu popravi, nove doda.

·      Samo dodajanje zapisov - doda samo nove podatke o šifrantu.

·      Prekrijemo obstoječe stanje - briše obstoječe podatke šifranta in doda podatke iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo: »Trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

V tem prispevku