Delovni pogoji

Šifrant delovnih pogojev predstavlja seznam delovnih pogojev v katerih delavci izvajajo svoje delo. Šifrant bomo uporabljali v delovnih nalogih pri vnosu dela delavcev. S pogoji dela bodo lahko ponderirani tudi podatki za pripravo plač.

V tem prispevku