Zavihek Plače (Alt+L)

Na zavihku Plače vnašamo nastavitve pomembne pri prenosu podatkov o opravljenem delu delavcev v program za obračun plač (OPZ).  Zavihek je aktiven le v kolikor je na zavihku Povezave vklopljena opcija »spremljanje dela«.

Nastavitve je potrebno izpolniti le, če bomo obračun plač proizvodnih delavcev vezali na direkten prenos podatkov o opravljenem delu iz programa VRP.

VRP omogoča dva načina priprave podatkov za plače:

 • povprečje po zahtevnosti in doseg norme
 • opravljene ure in stimulacija

 

V primeru izbora  metode povprečja po zahtevnosti in doseg norme, se izpolni v nastavitvah naslednje podatke:

 • Osnova obračuna za urno postavko - vnos (izbor) osnove za povprečno urno postavko.
 • Osnova obračuna za normo - vnos (izbor) osnove za doseg norme.

 

V primeru izbora  metode opravljen ure in stimulacija, se izpolni v nastavitvah naslednje podatke:

 • Osnova obračuna za vrednost točke – vnos (izbor) osnove za obračunano vrednost točke dela (operacije) iz šifranta obračunskih osnov.
 • Vnos obračuna a delo po normi – vnos (izbor) vrste obračuna za (redno) delo po normi iz šifranta vrst obračuna OPZ.
 • Nadure za izplačilo – vnos (izbor) vrste obračuna za nadure iz šifranta vrst obračuna OPZ.
 • Nadure za koriščenje – vnos (izbor) vrste obračuna za koriščene nadure iz šifranta vrst obračuna OPZ.
 • Število točk redno delo – vnos (izbor) osnove za obračunano vrednost točke rednega dela (operacije) iz šifranta obračunskih osnov.
 • Število točk nadure  – vnos (izbor) osnove za obračunano vrednost točke nadurnega dela (operacije) iz šifranta obračunskih osnov.
 • Izračun % stimulacije – vklop te funkcije omogoča nagrajevanje delavcev za doseg (preseg) normiranega dela. Vklop zahteva opredelitev ali se stimulacije izračunava neposredno s % dosega norme ali pa glede na ponder določen na zavihku stimulacije.

 

 • Mapa za prenos podatkov plače – nastavitev mape (direktorija) v katero se odlaga datoteka za prenos podatkov na program plače (OPZ).
V tem prispevku