Zavihek Fakturiranje (Alt+Z)

Na zavihku Fakturiranje vnesemo nastavitve povezane s fakturiranjem delovnih nalogov. Nastavitve v tem zavihku so aktivne le, če je na zavihku Povezave     nastavljen uporabnik FAK ali TDR.

Na zavihek Fakturiranje vnesemo naslednje podatke:

·      Privzeta stopnja DDV – vpišemo šifro davka, oziroma jo poiščemo iz seznama davkov, po kateri se bodo vrednosti posameznih sklopov delovnih sredstev (material, delavci, stroji,…) fakturirali. Nastavljena stopnja DDV se predlaga na delovnem nalogu, kjer jo lahko tudi spremenimo.

·      Šifra privzetega cenovnega področja – vnesemo šifro prodajnega cenika (oziroma jo poiščemo iz seznama cenikov) iz katerega se bodo v delovnem nalogu predlagale prodajne cene posameznih delovnih sredstev sklopa material in storitve.

·      Šifra akcijskega cenovnega področja – vnesemo šifro akcijskega prodajnega cenika (oziroma jo poiščemo iz seznama cenikov). Prva prioriteta predlaganja prodajnih cen delovnih sredstev sklopa material in storitve je akcijsko cenovno področje (če je to bolj ugodna cena za stranko) druga prioriteta je cenovno področje stranke (če  obstaja), tretja prioriteta pa privzeto cenovno področje.

·      Šifra artikla za material in storitve – vnesemo šifro artikla (oziroma jo poiščemo iz seznama artiklov), ki predstavlja tisti artikel na katerega se bodo fakturirala vsa delovna sredstva delovnega naloga iz sklopa material in storitve (porabljen material in storitve).

·      Šifra artikla za delo  – vnesemo šifro artikla (oziroma jo poiščemo iz seznama artiklov), ki predstavlja tisti artikel na katerega se bodo fakturirala vsa delovna sredstva delovnega naloga iz sklopa delo (delo delavcev).

·      Šifra artikla za stroje – vnesemo šifro artikla (oziroma jo poiščemo iz seznama artiklov), ki predstavlja tisti artikel na katerega se bodo fakturirala vsa delovna sredstva delovnega naloga iz sklopa stroji (delo strojev).

·      Šifra artikla za ostalo – vnesemo šifro artikla (oziroma jo poiščemo iz seznama artiklov), ki predstavlja tisti artikel na katerega se bodo fakturirala vsa delovna sredstva delovnega naloga iz sklopa ostalo (prefrakturirane kooperantske storitve/stroški).

·      Mapa z XML gotovinskega računa – nastavimo (lahko preko raziskovalca) mapo v katero se bodo shranjevale XML datoteke delovnih nalogov, ki jih bomo fakturirali preko gotovinske prodaje trgovine na drobno.

·      Prikaz polja številka fakture – v kolikor je ta opcija vključena, se na preglednici »material in storitve« znotraj delovnega naloga pojavi tudi kolona »faktura«, ki pokaže s fakturo s katero je določena vrstica v preglednici povezana. Ta podatek je izpolnjen samo v kolikor je račun narejen v fakturiranju in naknadno preko posebne funkcije na programu fakturiranje povezan z vrstico material in storitve delovnega naloga.

V tem prispevku