Zavihek »Cena«

V tem zavihku so naslednji podatki:

 

 • Material osnova – prikaže se vsota vrednosti materiala (sestavin) potrebnega za izdelavo razpisane količine izdelka. Podatka se ne da popravljati.
 • Material % povečanja – predlaga se odstotek povečanja (materialna režija) iz odvisnega stroška artikla-izdelka, če ga tam ni iz odvisnega stroška oddelka kateremu pripada artikel-izdelek in, če ga tudi tam ni potem iz nastavitev knjige delovnega naloga. Podatek lahko spremenimo.
 • Material povečana osnova – izračuna se povečana osnova glede na vnesen odstotek povečanja. Podatka se ne da popravljati.
 • Delovne postaje osnova – prikaže se vsota vrednosti dela na strojih (napravah in orodjih) za izdelavo razpisane količine izdelka. Podatka se ne da popravljati.
 • Delovne postaje % povečanja – predlaga se odstotek povečanja (strojna režija) iz odvisnega stroška artikla-izdelka, če ga tam ni iz odvisnega stroška oddelka kateremu pripada artikel-izdelek in, če ga tudi tam ni potem iz nastavitev knjige delovnega naloga. Podatek lahko spremenimo.
 • Delovne postaje povečana osnova – izračuna se povečana osnova glede na vnesen odstotek povečanja. Podatka se ne da popravljati.
 • Delo osnova – prikaže se vsota vrednosti dela (človeško delo)  za izdelavo razpisane količine izdelka. Podatka se ne da popravljati.
 • Delo % povečanja – predlaga se odstotek povečanja (režija dela) iz odvisnega stroška artikla-izdelka, če ga tam ni iz odvisnega stroška oddelka kateremu pripada artikel-izdelek in, če ga tudi tam ni potem iz nastavitev knjige delovnega naloga. Podatek lahko spremenimo.
 • Delo povečana osnova – izračuna se povečana osnova glede na vnesen odstotek povečanja.
 • Kooperacija osnova – prikaže se vsota vrednosti dela kooperanta za izdelavo razpisane količine izdelka. Podatka se ne da popravljati.
 • Kooperacija % povečanja – predlaga se odstotek povečanja (režija kooperacija) iz odvisnega stroška artikla-izdelka, če ga tam ni iz odvisnega stroška oddelka kateremu pripada artikel-izdelek in, če ga tudi tam ni potem iz nastavitev knjige delovnega naloga. Podatek lahko spremenimo.
 • Kooperacija povečana osnova – izračuna se povečana osnova glede na vnesen odstotek povečanja.
 • Skupaj osnova – prikaže se vsota vseh osnov. Podatka se ne da popravljati.
 • Skupaj povečana osnova – seštevek povečanih osnov. Podatka se ne da popravljati.
 • Osnova za ceno – enako kot Skupaj povečana osnova.
 • Skupaj % povečanja – predlaga se odstotek povečanja (skupna režija) iz odvisnega stroška artikla-izdelka, če ga tam ni iz odvisnega stroška oddelka kateremu pripada artikel-izdelek in, če ga tudi tam ni potem iz nastavitev knjige delovnega naloga. Podatek lahko spremenimo.
 • Osnova za ceno povečana osnova – osnova za ceno povečana še za skupaj odstotek povečanja.
 • Proizvodnja cena – stroški proizvodnje ene enote izdelka brez skupnega odstotka povečanja (Osnova za ceno / Razpisana količina izdelka).
 • Cena izdelka – proizvodna cena povečana za Skupaj % povečanja.
 • Za delovne naloge z letnico 2006 in starejše se poleg osnovnih podatkov prikažejo tudi informativni podatki preračunani na denarno enoto 
V tem prispevku