Zaključevanje investicij v teku in aktivacija osnovnih sredstev

V kolikor v registru osnovnih sredstev vodimo investicije v teku in so le te zaključene morajo biti aktivirane.

Odpremo inventarno številko, kjer vodimo investicijo v teku in to šifro izločimo. Datum izločitve naj bo datum uporabnega dovoljenja ali sklepa komisije o zaključku del. 

Na ta način investicijo v teku izločimo iz registra. S temeljnico v glavni knjigi zapremo konto pridobivanja in prenesemo na konto uporabe osnovnih sredstev. V osnovnih sredstvih pa odpremo novo inventarno številko in jo amortiziramo s prvim dnem naslednjega meseca od meseca, ko smo sredstvo začeli uporabljati.

V kolikor gre za investicije, ki bi jih morali zaključiti v preteklih letih in tega nismo storili, moramo odtujitev opraviti v tekočem poslovnem letu, drugače se nam vrednost registra v preteklih letih ne bo več ujemala s stanjem v glavni knjigi.

V kolikor imamo investicije, ki niso realizirane in so v registru nerazumno dolgo evidentirane in se ne izvajajo in se nikoli ne bodo, jih je potrebno izločiti iz registra na podlagi sklepa komisije. Izločanje opravimo tako kot opisano pri prvi sliki teh navodil.


V tem prispevku