Vnos letnega sklada ur za leto 2021

Letni sklad ur za leto 2021 je 2088. Sklad ur se mesečno poroča na iRek obrazcu. To pomeni, da morate pred obračunom plače za januar 2021, letni sklad ur ustrezno urediti.

Izberete: Šifranti…Ostali šifranti…Registrske številke pri ZPIZ

Na vseh zapisih, ki jih imate v tem šifrantu, s klikom na ikono za popravi zapis ustrezno popravite letni sklad ur. Spremembo potrdite.

 

V tem prispevku