Urejanje standardnih tekstov

Standardne tekste spreminjamo tako, da najprej v preglednici Standardni teksti – DN označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem standardnem tekstu, kateremu lahko spremenimo podatke z izjemo šifre.

V tem prispevku