Stanje kooperacije

Izpis za posameznega kooperanta prikaže operacije, ki so mu bile izdane s podatki o ceni operacije, izdani količini in vrednosti, prejeti količini in vrednosti ter količinskemu stanju in vrednostnemu stanju operacije. Na koncu je prikazana tudi skupno vrednostno stanje nezaključenih operacij pri kooperantu.

 

 

Z gumbom Preglednica prikažemo dvostopenjsko preglednico stanja. Na prvi stopnji preglednica prikazuje »zbirne« podatke o kooperantu (med njimi tudi vrednostno stanje vseh nezaključenih operacij).

 

 

Na drugi stopnji (gub »Naprej« na izbranem kooperantu) so prikazani podatki o vseh nezaključenih operacijah kooperanta (med njimi izdana količina in vrednost, prevzeta količina in vrednost er količinsko stanje in vrednostno stanje).

V tem prispevku