Standardne tehnološke operacije

Zaradi lažjega oblikovanja tehnoloških postopkov ima podjetje lahko sestavljen seznam standardnih tehnoloških operacij. Izdelava tehnoloških postopkov je možna tudi brez pred pripravljenih standardnih operacij.

V tem prispevku