Sprememba cene malice

Glede na okrožnico številka: 603-1/2021/49 z dne 10.6.2021 se s 1.9.2021 spremeni cena šolske malice. Za osnovne šole znaša cena malice 0,90€, za srednje šola pa 2,73€

Kaj je potrebno urediti v obračunu storitev pri osnovnih šolah?

V osnovni šoli moramo spremeniti ceno malice v šifrantu storitev. V primeru, da uporabljate evidenco s spremembami (to vidite tako, da je obkljukana kljukica pred poljem Evidenca sprememb v nastavitvah - evidentiranje obrokov) morate spremeniti še ceno storitvi, ki jo uporabljate za odjave malic.

 
Ko smo spremenili ceno malice je potrebno urediti še nastavitve za subvencije obrokov. To se uredi v Evidentiranje obrokov – Nastavitve za subvencije obrokov - Nastavitve za subvencije obrokov. Ta korak je potreben samo v primeru, ko se dela evidenca obrokov v obračunu storitev. V primeru, da uvažate obroke iz drugih aplikacij v OST ta korak ni potreben.Kjer je bil do sedaj »Subvencija malice znesek« vpisan znesek 0,80 popravimo na 0,90


V primeru, da spreminjate tudi ceno kosila mora biti subvencija nastavljena tako, da je vpisano 100 pri »Subvencija kosila odstotek« ter »Višina pravice« 1.


Pri prvem obračunu bodite pozorni ter preverite, da je učencem pravilno izračunalo subvencije, pripravilo pravilne podatke za ministrstvo ter pravilno izračunalo odjave malic (v primeru, ko uporabljate evidenco s spremembami).

Kaj je potrebno urediti v obračunu storitev pri srednjih šolah?

V srednji šoli moramo spremeniti ceno malice v šifrantu storitev iz 2,42€ na 2,73 €. V primeru, da uporabljate evidenco s spremembami (to vidite tako, da je obkljukana kljukica pred poljem Evidenca sprememb v nastavitvah - evidentiranje obrokov) morate spremeniti še ceno storitvi, ki jo uporabljate za odjave malic.Ko smo spremenili ceno malice je potrebno urediti še nastavitve za subvencije obrokov. To se uredi v Evidentiranje obrokov – Nastavitve za subvencije obrokov - Nastavitve za subvencije obrokov. Ta korak je potreben samo v primeru, ko se dela evidenca obrokov v obračunu storitev. V primeru, da uvažate obroke iz drugih aplikacij v OST ta korak ni potreben.


Ker imamo v srednjih šolah možnost 40%, 70% in 100% subvencionirano malico, moramo vpisati zneske za vse tri opcije.


Pri prvem obračunu bodite pozorni ter preverite, da je učencem pravilno izračunalo subvencije, pripravilo pravilne podatke za ministrstvo ter pravilno izračunalo odjave malic (v primeru, ko uporabljate evidenco s spremembami).V tem prispevku