Skupinske spremembe - prenosi, spremembe am. stopnje in am. skupine

Skupinski prenosi OS ali DI


V modulu Osnovna sredstva in drobni inventar lahko osnovna sredstva ali DI posamezno prenašamo iz enega nahajališča (SM, SN,..) na drugo nahajališče ali pa skupinsko. Skupinsko pomeni, da vsa sredstva, ki jih imamo na enem nahajališču prenesemo na novo nahajališče. Ta obdelava se nahaja v meniju pripomočki – Spremembe… tukaj lahko izbiramo med različnimi spremembami in sicer: sprememba nahajališča, sprememba am. skupin in stopenj, sprememba SM, sprememba SN, sprememba Referentov. Poleg teh sprememb pa imamo tudi Spremembo kontov in Spremembo količine OS.Ko izberemo spremembo nahajališča, se nam najprej odpre opozorilno okno, kjer vam svetujemo da se pred obdelavo naredi rezervna kopija podatkov.Ko imamo narejen rezervno kopijo podatkov (lahko jo naredimo ročno ali pa imamo to urejeno avtomatsko) nadaljujemo s spremembo nahajališč.

Odpre se nam okno, kjer vpišemo iz katerega nahajališča bomo prenesli na drugo nahajališče.V polje datum, vpišemo datum, na katerega se bo zabeležila sprememba nahajališča za vsa osnovna sredstva ali DI, nato se pomaknemo v preglednico, kjer imamo izpisana vsa nahajališča, ki jih imamo v šifrantu. V stolpec Nova šifra nahajališča pa vpišemo ali izberemo iz šifranta nahajališče, na katerega želimo premakniti sredstva. V našem primeru bomo vsa sredstva, ki jih imamo na nahajališču 0000003 premaknili na nahajališče 0000004 na dan 15.10.2019. Prenos iz nahajališča na nahajališče se izvede ko pritisnemo na gumb Potrdi, izpiše se nam tudi obvestilo, da je obdelava končana.Če si sedaj pogledamo spremembe na osnovnih sredstvih, vidimo da nam je program zabeležil spremembo NH na dan 15.10.2019.Pri drobnem inventarju pa imamo zabeleženo spremembo PR = Prenos na dan 15.10.2019.Tako kot smo zamenjali nahajališče, lahko tudi zamenjamo Stroškovno mesto, stroškovnega nosilca ali pa referenta.Sprememba amortizacijske stopnje na amortizacijski skupini


Pred obdelavo najprej arhiviramo podatke.


V šifrantu amortizacijskih skupin Šifranti / Amortizacijske skupine spremenimo stopnjo.Nato na glavnem meniju izberemo Pripomočki / Spremembe … / Spremembe am. skupin in stopenjOdpre se preglednica šifranta amortizacijskih skupin. Če želimo s 1.1.2019 obračunati amortizacijo z uporabo nove stopnje, ki smo jo predhodno vnesli na amortizacijsko skupino, vpišemo datum spremembe 31.12.2018.  


V stolpec Nova šifra AM skupine prepišemo šifro AM skupine kateri smo spremenili procent amortizacije, kot prikazuje slika spodaj.Po končani obdelavi imamo na kartici osnovnega sredstva zabeležen tip spremembe SP - sprememba procenta na vneseni datum. V kolikor imamo vnesena osnovna sredstva pridobljena v letu 2019 imamo po končani obdelavi na kartici dve spremembi SP in obe pobrišemo.V tem primeru bo procent amortizacije zabeležen samo med osnovnimi podatki na kartici, v vrsticah (na zavihku spremembe) te informacije ne bomo imeli, program pa bo pravilno vzel stopnjo amortizacije iz amortizacijske skupine.


Prenos osnovnih sredstev iz ene amortizacijske skupine v drugo

Sredstva iz ene amortizacijske skupine v drugo prenesemo s pomočjo obdelave v pripomočkih, tukaj izberemo Spremembe in Spremembe am. skupin in stopenj.

Preden nadaljujemo z obdelavo nas program opozori in priporoča, da se naredi rezervna kopija podatkov.

Ko imamo to urejeno nadaljujemo s spremembami. Odpre se nam novo okno kjer vpišemo datum, na katerega želimo da se zabeleži sprememba. Tukaj velja pravilo, da bo program po novi stopnji amortizacije oz. novo amortizacijsko skupino bo upošteval od prvega dne naslednjega meseca. Primer, če zapišemo datum 31.12.2018, potem bo sprememba veljala od 1.1.2019.

V polje Nova šifra A. skupine napiše šifro v katero bomo prenesli sredstva, v našem primeru bomo amortizacijsko skupino zamenjali vsem sredstvom, ki so sedaj v skupini 8, se pravi iz skupine 8 jih bomo prenesli v skupino 12, na dan 31.12.2018, sprememba pa se bo upoštevala s 1.1.2019.

V tem prispevku