Pripomoček Upoštevaj združevanje v OST

V modulu Spremljanje plačil računov smo dodali pripomoček pri knjiženju plačil združenih UPN in združenih SDD (trajnikov). Do pripomočka »Upoštevaj združevanje v OST« pridemo na gumbu plačevanje.


Na plačilu (vrstica v izpisku) se vnese šifra stranke, katera plačuje račune. Potrebno je vnesti šifro nosilca (na katero se nanaša združen UPN ali SDD) in izbrati ikono za zapiranje.


Prikažejo se odprti računi stranke (0000101).


Ko se doda kljukica v polje »Upoštevaj združevanje v OST«, se prikažejo računi, kateri se ob izstavitvi v programu OST združujejo na UPN ali SDD.
Primer: Balonček Oče plačuje za otroka Balonček Metka in Balonček Tonček. Brez kljukice Upoštevaj združevanje v OST nam prikaže samo račune otroka Balonček Tonček, v primeru, da dodamo kljukico v polje Upoštevaj združevanje v OST pa se nam prikazujejo še računi otroka Balonček Metka.
Na tak način lažje iščemo račune pri združenih UPN.

V tem prispevku