Prikaz iRek obrazca v Obračunu plač

Z verzijo SAOP iCentra 2022.10.003 oziroma novejšo, smo v Obračun plač dodali možnost prikaza in tiskanja individualnega REK-1 obrazca (iRek).

Prikaz individualnega obrazca se izvede pri izvozu XML datoteke. Po običajnem postopku najprej izvedete Izvoz XML za REK 1.  XML shranite.

 

Po tem, ko XML shranite, se odpre okno z izbiro:

Za prikaz podatkov v iRek-u izberete Da. Odpre se prikaz najprej zbirnega REK-1 obrazca, v nadaljevanju (pomik s kurzorjem navzdol) pa še vsi zapisi individualnih iRek zapisov.

Podatke lahko tudi tiskate. Ikona za tiskanje se nahaja v desnem zgornjem delu ekrana.

Ko zaprete prikaz obrazca, se postopek normalno nadaljuje s prenosom na eDavke.

V tem prispevku