Prijava na prehrano od 26.1.2021 naprej

V navodilu so napisana priporočila, kako najlažje urediti prijavo učencev na obroke od 26.1.2021 naprej. 

Navodilo velja za šole iz tistih regij, kjer se otroci prve triade vrnejo v šolo. Pogoj, da se bo lahko prenašalo obroke iz vzorca je tudi ta, da ste tople obroke evidentirali na drugi storitvi »topli obrok« (tako kot smo objavili v navodilih »Brezplačni topli obrok v času zaprtja šole« https://si-icenter.knowledgeowl.com/help/brezplacni-topli-obrok-v-asu-zaprtja-sole) in ne na standardnih storitvah, ki jih imamo za kosila. 

V primeru, da ste za mesec januar evidentirali obroke na storitvi »kosilo« ne boste mogli avtomatično iz vzorca prijaviti učence na kosilo od 26.1.2021, ampak bo potrebna ročna prijava učencev na obroke, ker je prijava za mesec januar na kosilo že pripravljena. Najprej preberite navodilo v celoti, nato začnite z urejanjem

Ureditev koledarja

Da se bo iz vzorcev pravilno pripravilo prijave samo od 26.1.2021 dalje priporočamo, da se pred prijavo kosil za mesec januar v koledarju nastavi delovne dneve samo od 26.1.2021 naprej. To se stori na Evidentiranje obrokov-->Koledar.

 


Spodaj kliknemo na »Obdelava«, izberemo datum od 1.1.2021 do 25.1.2021, kljukica na »Delovni dan« mora biti odstranjena.Ko smo potrdili ima koledar za mesec januar delovne dneve samo od 26.1.2021 do 29.1.2021.
Prijava in odjava kosil

Ko imamo urejen koledar naredimo pripravo iz vzorca za januar.


V primeru, da so na malo kosilo oz. kosilo prijavljeni učenci tudi višjih razredov (od 4. razreda naprej), moramo te učence odjaviti od kosila.


To najlažje storimo tako, da na neposrednem vnosu izberemo vse skupine višje od 3. razredov.


Označimo vse ter damo pravočasna odjava.

Ravno tako odjavimo vse otroke od 4. razreda naprej od zajtrka, malice in popoldanske malice.

Prijava in odjava toplih obrokov


V primeru, da spremljate tople obroke v evidentiranju obrokov moramo vse učence od 26.1.2021 naprej odjaviti od toplega obroka. Učence prve triade zato, da ne bodo naročeni na kosilo in topli obrok, ostale učence pa zato, ker je cena toplega obroka glede na okrožnici št. 6030-1/2021/10 z dne 20.1.2021 ter 6030-1/2020/102 z dne 30.11.2020 drugačna od dne, ko za del učencev poteka pouk v šoli.

Primer kako je učenec prijavljen na kosilo ter topli obrok, ki ga moramo od 26.1.2021 odjaviti.Najlažje odjavimo vse učence od toplega obroka tako, da se omejimo na storitev topli obrok.


Nato v tabeli neposrednega vnosa z desnim klikom izberemo označi celoten stolpec, s ctrl in klikom z miško izberemo stolpce od 26.1. do 29.1. ter izberemo pravočasno odjavo.


Za učence, ki bodo še vedno prejemali topli obrok moramo narediti novo storitev npr. »Topli obrok od 26.1. naprej«. Ta storitev mora imeti ceno, ki je enaka, kot je cena malega oz. velikega kosila (po izbiri) ter višja za 0,18€ za embalažo. V primeru, da topli obrok dostavljate, se odpre še eno storitev npr. »Topli obrok s prevozom od 26.1. naprej«, ki ima ceno višjo še za 0,6€.

V mojem primeru sem ceno velikega kosila povečal za 0,18€.

Najbolje, da tudi za storitev »Topli obrok od 26.1. naprej« pripravite vzorec (za učence od 4. razreda naprej) ter iz vzorca prenesete v januar prijave od 26.1.2020 do konca meseca.

Na spodnji sliki je primer, ko so otroci  pravilno prijavljeni na obroke. Npr. Šolar Ena (prvi razred) je naročen na malico in malo kosilo od 26.1.2021, do 25.1. pa na topli obrok. Šolar Pet (peti razred) pa je naročen na »Topli obrok« do 25.1.2021 nato pa na »Topli obrok od 26.1. naprej«. Na malico in kosilo ni prijavljen.

Ko imate vse obroke prenesene iz vzorca v januar, morate spremeniti na koledarju, da so od 4.1.2021 naprej delovni dnevi, da bo dovolilo popravljati tople obroke do 26.1.2020 ter, da bo pravilen izpis za subvencijo šolske prehrane.


V tem prispevku