Prenos med nahajališči na drobnem inventarju

Pri drobnem inventarju se sprememba nahajališča beleži pod tip spremembe PR=Prenos. Obvezno vpišemo količino, ki jo prenašamo. Glede na vpisano količino program izračuna povprečno nabavno vrednost in popravek vrednosti. Nahajališče iz katerega prenašamo se vpiše v polje »Nahajališče«, novo nahajališče pa v polje »Na nahajališče«. Po vneseni spremembi preverimo kartico.Pri spremembi ostalih analitik postopamo enako kot zgoraj opisano.


Pri prenosu drobnega inventarja moramo paziti da vpišemo pravilno nahajališče in pa stroškovno mesto (SN; RF) če jih uporabljamo. V primeru da npr. zgrešimo stroškovno mesto to opazimo na kartici drobnega inventarja. Tak prenos pobrišemo in ponovno vnesemo pravilno.


Slika napačnega prenosa:
Napačni prenosi se odražajo tudi v registru.Take prenose je potrebno pobrisati in ponovno pravilno vnesti. Spremembe drobnega inventarja lahko vnašamo tudi za pretekla leta, program nas bo opozoril da leto ne ustreza, ampak lahko nadaljujemo z vnosom.


Napačne spremembe oz. spremembe v minus (negativna zaloga) so v programu onemogočene z novejšimi verzijami, ker se izvaja kontrola glede razpoložljive količine. Glede na to da teh kontrol v preteklosti program ni imel, smo primere v gradivu pustili, da uporabnik ve kako težavo rešiti v teh primerih.

Enako, kot smo lahko vnesli napačen prenos, se je lahko zgodilo, da smo vnesli napačno izločitev ali pa izločitev brez količine.
Na take izločitve brez količine moramo biti še posebno pozorni, saj to pomeni da drobnega inventarja nismo izločili iz registra.

V tem prispevku