Preglednica delo delavcev

V preglednici delo delavcev so prikazani vnosi (zapisi)  opravljenega dela posameznega delavca za določen dan.

Zapisi so v preglednici označeni z različnimi barvami. Pomen barv je naslednji:

·      črna barva teksta – zapis (delo delavca) še ni prepisan v delovne naloge,

·      zelena barva teksta – zapis (delo delavca) je prepisan v delovne naloge (v koloni »Prenos v DN« je prikazan datum prenosa.

Preglednica preko gumbaomogoča prikazovanje izbranih statusov dela delavcev.

V tem prispevku