Pregled osnovnega sredstva po izbiri in pregled drobnega inventarja po izbiri

Obdelavi se nahajata v meniju Pripomočki ali med OLAP analizami v preglednici OS in DI:

Omogočata nam pregled izbranih postavk po želji uporabnika. Ko odpremo obdelavo, se nam odpre okno z nastavitvenimi podatki. Tu dobimo tudi register osnovnih sredstev z začasnim obračun do meseca, ki ga sami izberemo. • Na dan: vnesemo datum, na katerega želimo OS/DI pregledovati. Program predlaga zadnji datum v obračunskem letu.
 • Osnovno sredstvo .. do: izberemo lahko od katerega do katerega osnovnega sredstva/ drobnega inventarja želimo pregled po izbiri.
 • Konto od .. do: izberemo lahko od katerega do katerega konta želimo pregledovati.
 • Nahajališče od .. do: izberemo lahko od katerega do katerega nahajališča želimo pregledovati.
 • Stroškovno mesto od ..do: izberemo lahko od katerega do katerega stroškovnega mesta želimo pregledovati.
 • Stroškovni nosilec od ..do: izberemo lahko od katerega do katerega stroškovnega nosilca želimo pregledovati.
 • Delovni nalog: vpišemo od katerega do katerega delovnega naloga naj se program omeji pri pregledu.
 • Referent od ..do: izberemo lahko od katerega do katerega referenta želimo pregledovati.
 • Datum nabave: omejimo se od katerega do katerega datuma nabave naj nam program upošteva pri pregledu.
 • Datum izločitve: omejimo se od katerega do katerega datuma izločitve naj nam program upošteva pri pregledu.
 • Amortizacijska skupina .. do: izberemo lahko od katere do katere amortizacijske skupine želim pregledovati
 • Z izločitvami: program ponudi brez izločitev. Izberemo ali želimo pregled z izločitvami ali brez.
 • V najemu: obkljukamo, če želimo pregledovati za sredstva v najemu.
 • Zač. amort. do meseca: vpišemo mesec do katerega želimo prikaz začasne amortizacije v pregledu.
 • Naziv liste: poljubni tekst, ki se izpiše kot naslov izpisu.

Ko vpišemo nastavitve, kliknemo na gumb Potrdi in odpre se nam – OLAP - preglednica s podatki.OLAP preglednica oz. vrtilna tabela, nam omogoča pregled izbranih postavk po želji uporabnika. Zgoraj nad razpredelnico so podatki katere imamo na voljo, ter jih lahko poljubno urejamo, zbiramo…Ko si uredimo želeno postavitev podatkov lahko tako razpredelnico natisnemo  , shranimo  , izvozimo v Excel  , ali pa odpremo že shranjeno postavitev podatkov .
S klikom na gumb  , lahko želeni razpored podatkov (vknjižb) še grafično prikažemo.V tem prispevku