Pregled odprtih avansov (predplačil)

iCentru, v modulu Fakturiranje,  je mogoče  pregledovanje in izpis odprtih avansov.
Predpogoj da izpis deluje je, da imamo predhodno vnesene (prejete) avanse strank. Izpis prikaže tudi že pokoriščene avanse strank.

Do izpisa pridemo na modulu Fakturiranje – Izpisi – Pregled avansov.

Odpre se nam okno kjer pazimo da so vpisani podatki (LetoKnjiga, in po možnosti Plačnik, če se želimo omejiti na točno določeno stranko, drugače izpis prikaže avanse vseh strank).Izpis avansov določene stranke:Izpis lepo prikazuje prejete avanse stranke, vplačane in porabljene zneske, ter saldo.
Na izpisu tudi vidimo na katerem računu se je določen avans porabil (delno ali v celoti).

Do podobnega izpisa pridemo tudi na prikazu iz »Preglednice«, le da je pregled več nivojski.


V tem prispevku