Pozor - prikaz dolga in preplačila na računih

Pri reševanju zahtevkov smo ugotovili razne težave, na katere morate biti pozorni, če prikazujete dolg.

Z verzijo 2020.11.003 smo uredili, da se prikazuje dolg ter preplačila samo do določenega datuma zapadlosti. 
Navodila glede tega smo objavili na tej povezavi. 

Pri reševanju zahtevkov smo ugotovili razne težave, na katere morate biti pozorni, če prikazujete dolg.
Primer: niste se omejili na »datum zapadlosti za dolg do« npr. 30.9.2020v OST pa ste imeli nastavljeno, da se dolg prišteva položnici. Zato, ker ni bil izbran datum »datum zapadlosti za dolg do« vam je na UPN nalogu prištelo znesek dolga tudi za vse še ne-zapadle račune.

Druga težava, ki smo jo zaznali je, da ste se omejili na »datum zapadlosti za dolg do« npr. 30.9.2020. Imeli ste preplačilo, ki ga še niste zaprli z odprtimi računi ter vam je to preplačilo odbilo na UPN nalogu. To se je zgodilo zato, ker je bilo preplačilo pred datumom 30.9.2020, dolgovi pa po tem datumu. Preplačila in dolgove je upoštevalo samo do izbranega datuma npr. 30.9.2020, zato je na UPN nalogu odbilo znesek preplačila.

Da ne bi na UPN nalogih prikazovali napačnih zneskov vam priporočamo, da v tem obdobju, ko so roki plačil 60 dni, ne povečujete zneska za dolg ter ne odštevate preplačil na UPN nalogih.

Če že želite prikazovati dolg, ga prikazujte samo na računu. To storite tako, da izberete opcijo pri »Prikaz dolga in preplačila«: Se prikazuje. V tem primeru bo še vedno težava, da bo prikazovalo napačen znesek preplačila, ker bo preplačilo upoštevano do izbranega datuma, ne bo pa upoštevan dolg, ki zapade po izbranem datumu. Zato priporočamo, da preden prikazujete dolg, najprej zaprete med sabo vsa preplačila in dolgove.

V tem prispevku