Pomembno - pred obračunom oskrbnine za mesec april

V tem navodilu bomo po potrebi posodabljali navodila za pripravo obračuna za mesec april ter za poročanje občinam, ki bojo oddale zahtevek na ministrstvo za izplačilo za čas, ko je bil vrtec zaprt.

Obračun oskrbnine za mesec april

Pred vnosom novih otrok v vrtec ter pred uvozom ali ročnim vnosom podatkov iz CEUVIZ je potrebno namestiti verzijo 2020.05.008 ali novejšo.
V primeru, če ste že vnašali nove otroke ali odločbe pred namestitvijo te verzije najverjetneje nimate na zgodovini od 16.3.2020 naprej kljukice v polju Vrtec zaprt, zato oddajte zahtevek, da to uredimo. 

Obračun oskrbnine za mesec april

Za pripravo obračuna za april namestite verzijo 2020.05.009 ali novejšo. 

Pripravo obračuna naredite, kot ste navajeni z datumom opravljanja od 1.4 do 30.4.2020.  

V tem obračunu ne priporočamo prištevanja dolga na položnicah, ker najverjetneje ne boste pošiljali staršem računov z zneskom 0€. 
Na pregledu prisotnost po otrocih bo vsem otrokom že sam program dal, da so odsotni vseh 20 dni v mesecu aprilu, zato ne uvažajte odsotnosti iz drugih aplikacij.  

Smo pa pri testiranju ugotovili, da ne vpiše pravilno odsotnosti za prvih 15 dni v mesecu marcu, v primeru, ko  imate poračun za otroka ter ste vnašali odsotnost v mesecu marcu v tabeli »Prisotnost po otrocih«.  V tabelo za aprilski obračun vpiše pri poračunih za mesec marec prisotnost 10 dni in odsoten 0 dni. Zato je potrebno to ročno popraviti, da naredi prav poračun. 

V primeru, da ste vnašali odsotnost za prvih 15 dni v mesecu marcu v Šifranti -> Šifranti vrtci -> Pregled odsotnosti potem ne prihaja do napake. Otrokom, ki imajo poračun pred pripravo obračuna še vedno lahko vnesete v Šifranti -> Šifranti vrtci -> Pregled odsotnosti odsotnost za prvo polovico meseca marcaali pred zaključkom obračuna vnesete odsotnost za mesec marec v tabeli »Prisotnost po otrocih«.
Ali imamo tak primer lahko ugotovimo tako, da gremo v tabelo »Prisotnost po otrocih« za določeno skupino ter kliknemo »Potrdi« preden kaj spreminjamo. V primeru, da se pojavi opozorilo »Vpisana prisotnost na poračunskih vrsticah ni enaka prisotnosti in stornaciji! Želite urediti podatke?« moramo popraviti odsotnost na otroku, ki ima poračun za mesec marec.Popravimo tako, da vpišemo na modri vrstici od 1.3.2020 do 15.3. 2020 realno število prisotnih dni v mesecu marcu. Sicer pa, če nimate poračunov se v tabeli »Prisotnost po otrocih« ne vnaša nič, razen v primeru, da popravljate kake napake za nazaj-npr. dni odsotnosti za pretekle mesece, itd.

Ko naredimo zaključek obračuna lahko vidimo, da ima večina računov znesek za plačilo 0€.Računi, ki imajo poračun imajo znesek za plačilo različen od 0€.
V teh primerih lahko prihaja do stotinskih razlik, kot v primeru na spodnji sliki, ker je zaradi zaokroževanja 0,01 cent razlike na »Poračunski vrstici« pri »Doplačilo« in »Za plačilo« Na  imamo možnost, v primeru, ko ne želimo pošiljati staršem računov z zneskom 0€, da lahko izberemo prenos samo za znesek različen od nič.V primeru, ko pošiljate datoteko tiskarjem pa lahko na izvozu izberete, da se tiskajo samo računi, ki imajo znesek plačila različen od 0. Na povezavi Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev so objavljena navodila, glede priprave Olap analize za pripravo Obrazca 1. 

V tem prispevku