Pomembno opozorilo glede prijave obrokov za mesec februar

Glede na to, da se iz vzorca lahko samo enkrat pripravi prijave na obroke za določen mesec ter glede na to, da še ne vemo ali se bodo v mesecu februarju vrnili tudi učenci višjih razredov v šolo priporočamo, da se pripravi prijavo na obroke iz vzorca za vse učence. (V primeru, da imate ločeno veliko kosilo za učence višjih razredov le tega še ni potrebno prenašati iz vzorca v februar. Prenašate samo malo kosilo, malico ter ostale obroke, ki jih koristijo tudi učenci prve triade).

Če bi višje razrede sedaj odjavili od prehrane, ter bi bi jh morali nato naknadno posamezno prijavljati, bi vam to vzelo veliko časa.

Koliko morajo kuharji skuhati se vidi na analizi prijavljenih in koriščenih obrokov, tako da se v sami analizi omejimo samo na prikaz razredov - skupin, ki so v šoli.

V primeru, da pridejo višji razredi med mesecem v šolo se le te odjavi samo za del meseca, ko niso bili v šoli. Če pa ne ne bodo prišli v šolo se vse višje razrede naknadno odjavi od obrokov, preden se naredi obračun.

V tem prispevku