Olajšave za zaposlene starejše od 60 let ter olajšava za starejše od 55 let – NOVO NAVODILO

1. Olajšave za zaposlene, starejše od 60 let

Od dne 1. 1. 2020 dalje se ponovno uporablja določba 156. člena ZPIZ-2 (delna oprostitev plačila prispevkov za starejše delavce), ki določa, da so zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev iz prve alineje prvega odstavka 153. člena ZPIZ-2 oproščeni plačila prispevkov delodajalcev:

  • v višini 30 % za zavarovance iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki so dopolnili 60 let starosti.

Olajšava se lahko upošteva pri obračunu plače za mesec januar 2020 in ne z januarskim izplačilom plače. 

Kako si v programu SAOP Obračun plač uredimo pravilne nastavitve 

Vsem zaposlenim, kateri izpolnjujejo ta pogoj, s kljukico označite polje Starost nad 60 let. Spremembo potrdite.V primeru, da imate v obračunu že vnesene vse podatke, po tej spremembi ponovno zaženite obdelavo Obračunaj vse.

2. Olajšava za starejše od 55 let

Z 31. 12. 2019 preneha veljati Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD), ki je uvedel oprostitev plačila prispevkov delodajalca za vsa obvezna zavarovanja, če delodajalec v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019 sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov.

NOVO NAVODILO ZPIZ-a:
Oprostitev, ki ste jo za zaposlenega pridobili do 31. 12. 2019 še vedno velja, dokler se obdobje za oprostitev prispevkov ne izteče. Ukinjena pa je oprostitev za vse tiste, ki jih zaposlite po 1. 1. 2020.

Kako si v programu SAOP Obračun plač uredimo pravilne nastavitve

Zaposlenim, pri katerih ste do sedaj upoštevali to oprostitev plačila prispevkov in za katere ste za januar 2020 datum iz polja  brisali, ta datum oprostitve do ponovno vnesite.V primeru, da imate v obračunu že vnesene vse podatke, po tej spremembi ponovno zaženite obdelavo Obračunaj vse.

OPOZORILO!
Olajšavi se med sabo izključujeta, kar pomeni, da imate lahko na enem zaposlenem samo eno vrsto olajšave. 

V tem prispevku