Odjava vseh otrok od obrokov

Odjava vseh otrok od prehrane za čas odsotnosti 

Zaradi izrednih razmer, ko ni otrok v šoli, moramo te otroke odjaviti od malic, kosil, itd…
Najlažji način odjave za celo šolo je opisan spodaj.

Da bomo lahko odjavili vse obroke od 16.3. do 31.3. mora biti koledar nastavljen na delovne dni. Ker so otroci že prijavljeni na obroke, ne smemo dati na koledarju na nedelovne dni, sicer ne dovoli spreminjati prijav in odjav.

Evidenca obrokov -> Koledar

Ko je koledar pravilno nastavljen, odjavimo otroke v Evidentiranje obrokov -> Neposredni vnosIzberemo leto 2020 ter Mesec marec. Datum vpišemo od 16.03.2020. Skupine lahko pustimo prazne, če odjavljamo vse skupine od obrokov. V primeru, da kake skupine ne odjavimo (npr. zaposleni) potem izberemo na  samo skupine, ki jih želimo odjaviti od obrokov.Kliknemo desni klik na npr. 16.3. izberemo označi celoten stolpec.Ko se nam obarva celoten stolpec modro, držimo tipko Control (Ctrl) ter z levim miškinim gumbom klikamo po naslednjih stolpcih od 17.3. do 31.3. 
Zadnji klik na 31.3. mora biti na prijavljenem obroku, ker v primeru, da kliknete na odjavljen obrok vam ne bo ponudilo opcije Pravočasna odjava. V mojem primeru ne bi smel klikniti na 31.3. na malico pri Šolar Ena.Ko kliknemo desni klik na prijavljenem obroku lahko izberemo opcijo Pravočasna odjava (vpiši 0).Na koncu še potrdimo, s tem so vsi učenci odjavljeni od prehrane za izbrane dni.Pri srednjih šolah, kjer imate namesto 1 vpisano prijavo na določen meni (npr. OSN, VEG,..) je postopek enak, s tem da izberete Pravočasna odjava ali Brisanje prijave (odvisno od vašega načina dela).Razlika je v tem, da pravočasna odjava vpiše 0. Na računu se prikažeta dve vrstici. 22 malic ter 12 odjav malic. Skupni znesek je 24,20€ za 10 malic.Brisanje prijave vpiše X.Na računu je samo ena vrstica Malica s količino 10 malic in zneskom 24,20€.

V tem prispevku